Nieuwsbrief december 2019

Beste leden en belangstellenden van LTO Gelderse Vallei,

Middels deze laatste nieuwsbrief van dit jaar brengen we u op de hoogte van de nieuwtjes uit onze afdeling. We zitten in een zeer turbulente en vooral onzekere tijd, toch zie ik een positieve beweging, er wordt gesproken over “basis afspraken” tussen landbouw en overheid, in ieder geval een lichtpunt.

In deze nieuwsbrief speciaal aandacht voor onderstaande onderwerpen:

De nieuwe site van Boer aan het Roer, hier wordt relevante informatie gedeeld over de regiodeal Foodvalley. Kijk vooral naar het animatiefilmpje, hier wordt in 1 minuut uitgelegd wat de regiodeal is en welke kansen deze kan bieden.
Op 17 december is het startschot gegeven voor Salentein met daarin de ondernemers-begeleiding.
Communicatie is een zeer belangrijk onderdeel van belangenbehartiging, daarom willen we van start gaan met WhatsApp groepen. We hebben een complexe afdeling, dus het heeft best wat voeten in aarde om dit goed te regelen. In deze nieuwsbrief en in een separate mail vindt u meer informatie en de wijze van aanmelden. Vooral doen !

Ik spreek mijn dank uit naar alle leden, vrijwilligers en bestuurders die op welke wijze dan ook, zich hebben ingezet voor de agrarische sector in ons land en daarbuiten.

We wensen elkaar heel fijne feestdagen en ik zie er naar uit u op 15 januari te ontmoeten op onze nieuwjaarsreceptie.

Namens het bestuur LTO Gelderse Vallei,
Fije Visscher, voorzitter

Communicatie leden
We gaan komende week een nieuwe communicatie lijn openen richting jullie, onze leden van deze afdeling. Dit gaan we realiseren middels WhatsApp. Deze groep kan alleen ontvangen, dus reageren is niet mogelijk in deze groep. Wel kunt u natuurlijk altijd een bestuurslid benaderen.

U ontvangt komende week een mail met een aanmeldmogelijkheidvoor een WhatsApp groep van LTO Gelderse Vallei. Deze groep wordt aangestuurd door het secretariaat en is bedoeld om u te informeren over bijv. reminder bijeenkomsten, belangrijke informatie, maar ook als er snel gereageerd moet worden. Dit willen we zoveel mogelijk doen met korte berichten.

We hopen elkaar nog scherper te houden door korte lijnen te activeren!
Dus meld je z.s.m. aan.


Uw bestuur

De volledige nieuwsbrief leest u hier