Wij van LTO Gelderse Vallei: Sophie van Roomen

Wie zijn de gezichten achter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei? In de rubriek ‘Wij van LTO Noord Gelderse Vallei’ stelt de afdeling zich voor en vertelt ze wat zij voor u als lid doen.

Wie ben je en wat doet je?

Ik ben Sophie van Roomen, ik heb samen met mijn man een melkveebedrijf met 115 melkkoeien in Leusden. Daarnaast heb ik twee kinderen, een zoon Stijn van 17 jaar en een dochter Esmée van 15 jaar.
Sinds 3,5  jaar ben ik bestuurslid van LTO Gelderse Vallei (sinds de fusie tot LTO GV) en heb tal van taken binnen het bestuur. Van het organiseren van de Boerencafé’s en de thema-avonden tot het organiseren van de Agrimeeting. Sinds afgelopen maart ben ik penningmeester binnen de afdeling, maar binnen deze functie word ik gelukkig ondersteund door Gerard Beltman. Verder ben ik binnen de afdeling verantwoordelijk voor de belangenbehartiging binnen de gemeente Leusden.
Ook de RES van de Regio Amersfoort houdt ik als bestuurder bij.

Wat typeert volgens jou de afdeling?

De afdeling is heel actief en dynamisch. Veel verschillende sectoren en bedrijven maakt dat we een heel afwisselde afdeling hebben.

Wat is de grootste uitdaging voor de afdeling?

We hebben zoveel verschillende sectoren in onze afdeling, en hierdoor ook een enorme verscheidenheid aan leden. Het is een uitdaging om al deze leden het gevoel te geven dat we er als afdeling voor ze zijn. Op de goede momenten, maar ook als er grote uitdagingen op de sectoren af komen.

Wat vind je mooi aan bestuurslid zijn voor de afdeling?

Het mooist aan het bestuurslid zijn vind ik dat ik op kleine en grote onderwerpen kan en mag meedenken. Ik heb al veel geleerd in de afgelopen 3,5 jaar en hoop de komende jaren nog veel ervaringen op te mogen doen. Ik hoop op tal van onderwerpen toch een positieve bijdrage te kunnen leveren zodat de sectoren binnen onze afdelingen goed vertegenwoordigd worden.

Wat zou je tegen de leden/potentiële leden willen zeggen?

Ik zou tegen leden of potentiële leden willen zeggen dat je als lid van een vereniging echt een meerwaarde hebt. Omdat we toch met zijn ‘allen’ gaan voor een mooie toekomstbestendige landbouw in alle sectoren. Voor sommige bedrijven is het lastig om door alle regelgeving en financiële drempels heen naar de toekomst te kijken. Maar ik ben er van overtuigd dat er volop kansen liggen voor onze sectoren. De kunst is om de kansen met elkaar te creëren en ze te benutten. Maar ik denk dat wij als afdeling hier zeker een belangrijke rol in spelen.