Wij van LTO gelderse Vallei: Gina van Elten

Wie zijn de gezichten achter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei? In de rubriek ‘Wij van LTO Noord Gelderse Vallei’ stelt de afdeling zich voor en vertelt ze wat zij voor u als lid doen.

Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Gina van Elten en ik woon in Barneveld. Samen met Paul heb ik een legpluimveebedrijf. Ooit begonnen met een gemengd bedrijf, en sinds 1995 gespecialiseerd in Freilandkippen, inmiddels zijn we nu bezig met onze laatste ronde. We hebben veel plezier in ons werk en zien ook toekomst voor ons bedrijf, maar hebben geen opvolger. We hebben nu een jonge pluimveehouder gevonden die vanaf augustus voorlopig hier verder gaat. Benieuwd wat de toekomst ons brengen zal!

Wat typeert volgens jou de afdeling?

De diversiteit is opvallend in ons werkgebied. Alle diersoorten zijn aanwezig, op grootschalige bedrijven en op kleinere bedrijven, biologisch, gangbaar. Verbreding, o.a. zorg en recreatie en bedrijven in de korte keten en in mindere mate akkerbouw.
Als afdeling zijn we onderdeel van een groot netwerk. Onderwijs, overheid en ondernemers, gezamenlijk zetten we stappen in deze dynamische tijd. De boer staat aan de basis van de voedselvoorziening, een goede relatie met alle partijen is broodnodig en elk van deze partijen heeft belang bij een sterke agrarische sector.

Wat doe jij voor de leden?

Van alles en nog wat!
Binnen de afdeling Gelderse Vallei ben ik vice-voorzitter en heb ik me de afgelopen jaren ingezet voor het binnenhalen van de Regiodeal, en daarnaast is onze afdeling partner binnen het Landbouwnetwerk Salentein waar ik contactpersoon ben. We staan nu op het punt om van start te gaan met de proeftuin waarvoor zich inmiddels 100 boeren en bedrijven zich  hebben aangemeld. Ondanks Stikstof en Covid 19 is het zaak de blik voorwaarts te richten. Het kan zijn dat de crisis vraagt om een andere wijze van denken en een andere koers, misschien loop je al met ideeën rond. Salentein en de Regiodeal kunnen ons verder helpen om de gewenste stappen te zetten, dit is de tijd om in te stappen!
Als boer ben ik blij te wonen en werken in de Gelderse Vallei, waar het belang van ons werk gezien en gewaardeerd wordt.

Ons 19 koppig bestuur met stagiaires en adviseurs is een dynamische club, mijn rol daarin is de continue zoektocht naar mensen die ons bestuur kunnen aanvullen. Daarnaast het inwerken van nieuwe bestuurders en bewaken dat iedere bestuurder floreert in zijn/ haar werk.
Het werk wat ik doe is altijd in samenspraak met het kernteam, bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en ikzelf.

Wat is de grootste uitdaging voor de afdeling?

Sinds de oprichting van LTO Gelderse Vallei in 2016 zijn we een bloeiende en groeiende afdeling. Dat heeft veel inzet gevraagd van een aantal mensen en de tijd is aangebroken voor bestendiging. Wat is belangrijk voor onze leden en waar kunnen we de energie het beste op richten? Er is behoefte aan gesprek met onze leden, dat kan op de ledenavonden maar ook persoonlijk. Helaas zijn er een aantal activiteiten afgezegd vanwege Covid 19 waardoor we elkaar voorlopig niet in levenden lijve kunnen ontmoeten, des te belangrijker dat u ons per mail of telefonisch weet te vinden.

Wat zou je tegen de leden/potentiële leden willen zeggen?

Tijdens een training bij de start van LTO GV werd de vraag gesteld: wat is jouw droom?.
Mijn droom is dat iedere boer lid is van een belangenbehartigingsorganisatie.  De tijd waarin we leven vraagt om samenwerking. Alleen op je eigen erf kom je niet ver, zoek naar mensen die je kunnen helpen je plannen te realiseren. LTO Gelderse Vallei heeft veel te bieden, kijk eens op de website: www.ltogeldersevallei.nl