Wij van LTO Noord Gelderse Vallei: Jaap van Puurveen

Wie zijn de gezichten achter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei? In de rubriek ‘Wij van LTO Noord Gelderse Vallei’ stelt de afdeling zich voor en vertelt ze wat zij voor u als lid doen.

Wie ben ik wat doe je?

Ik ben Jaap van Puurveen, getrouwd met Ingrid en we hebben 1 dochter en 3 zonen.
Ons melkveebedrijf ligt aan de Overhorsterweg in Voorthuizen.
Inmiddels ben ik ruim zeven jaar bestuurslid binnen LTO.
De afgelopen jaren hebben veel grote en kleine onderwerpen bestuurlijke inzet gevraagd.
De laatste tijd houd ik mij vooral bezig met energie zon/wind en zit ik in de werkgroep Veilig Buitengebied Gemeente Barneveld.

Wat typeert volgens jou de afdeling?

De afdeling Gelderse Vallei bestrijkt een gebied van 11 gemeenten inclusief een stukje Utrecht.
In dit gebied zijn veel, of misschien wel alle land en tuinbouw gerelateerde sectoren aanwezig.
Dus een veelzijdigheid aan ondernemers.

 

Wat is de grootste uitdaging voor de afdeling?

Bovenstaande is ook meteen de grootste uitdaging voor de afdeling om binnen het bestuur al die sectoren voldoende aandacht te kunnen geven en op die manier een goede band met de achterban te hebben.

 

Wat zou je tegen leden/potentiële leden willen zeggen?

Natuurlijk het belangrijkste is: wordt lid van LTO, steun de belangenbehartiging.
Hou ogen en oren open mocht er in uw omgeving iets spelen hoe groot of klein.
Informeer uw bestuur zodat we samen kunnen kijken naar een oplossing.
Want alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Jaap van Puurveen