Landbouwgrond - vogels

Nieuwsbrief Gelderse Vallei: mei

Beste leden,
Het bestuur van LTO Gelderse Vallei werkt door aan de belangenbehartiging, ook nu we elkaar niet fysiek ontmoeten. De vele mogelijkheden die er zijn om digitaal te communiceren, grijpen we aan om ons werk te doen.

We missen de bijeenkomsten en de ontmoetingen met onze leden, dat is waar we onze input vandaan halen. De agrimeeting die gepland was op 5 oktober is een jaar uitgesteld, en het ledenuitje wat we al jaren voor de zomer organiseren kan niet doorgaan.

Al zijn we minder zichtbaar, bereikbaar zijn we wel en daarom de oproep: schroom niet de bestuursleden te bellen of te mailen als u vragen of opmerkingen heeft.

Speciale aandacht in deze brief voor Boer aan het roer en het Landbouwnetwerk Salentein. Er liggen veel kansen en mogelijkheden om te ontwikkelen, innoveren en te verbreden. Voor meer informatie bekijk het webinar: Samenwerken aan vitaal agrarisch ondernemerschap in de Foodvalley regio.

In de proeftuin is nog plek voor agrarische bedrijven. Meld u aan voor een vrijblijvend gesprek!

Groet van Gina van Elten

Melkveehouderij app
Sinds afgelopen najaar hebben we als bestuur van LTO Gelderse Vallei een app-groep in gebruik met daarin ongeveer 25 melkveehouders. Deze groep gebruiken we om snel te kunnen delen waar LTO mee bezig is en om te kunnen peilen wat onze leden vinden van de belangenbehartiging.

Bent u melkveehouder met belangstelling voor belangenbehartiging en wilt u hier ook aan toegevoegd worden? Dat kan, stuur een berichtje met uw naam en woonplaats naar Ben Apeldoorn, 06 - 10 94 26 18 en u wordt toegevoegd aan deze app-groep.

Groeten, Ben Apeldoorn

 

De volledige nieuwsbrief leest u hier