handen, samen, sterk

Landbouwnetwerk in de Foodvalley biedt overzicht

Het Landbouwnetwerk Salentein is een netwerk van boeren, private partners en lokale overheden in de Foodvalley regio die samen werken aan de toekomst van de agrarische sector in het gebied.

Een van de speerpunten van het Landbouwnetwerk is om boeren in de regio een helder overzicht te bieden van alle lopende projecten en initiatieven voor agrariërs. Zo kunnen boeren zich melden bij het Agroloket om informatie te ontvangen over projecten of cursussen die aansluiten bij hun behoeften.

Enkele voorbeelden van initiatieven en cursussen in het gebied zijn Zicht op de Toekomst (onafhankelijk adviestraject bij vragen over ondernemersontwikkeling), de Agro Ondernemersscan, de proeftuin Boer aan het Roer (Regio Deal Foodvalley) een cursus Bodembiologie en de Masterclass Korte Ketens. Via de nieuwsbrief van het Landbouwnetwerk, Twitter en de Facebookpagina worden doorlopend actuele projecten en evenementen vermeld.

Het Landbouwnetwerk verbindt het huidige aanbod én jaagt nieuwe initiatieven aan. In zes themagroepen denken partners en boeren samen na over stappen die gezet moeten worden om de agrarische sector in de regio vooruit te helpen. Sinds mei 2020 zijn LTO Noord collega’s Kees van Vuuren en Ilona Baan als netwerkregisseurs van het Landbouwnetwerk aangesteld. Hun taak is om de thema’s en partners aan elkaar te verbinden en te zorgen voor een goede aansluiting bij de behoeften van agrarisch ondernemers in het gebied.

Meer weten? Kijk op de website, klik hier...