Wij van LTO Noord Gelderse Vallei: Ben Apeldoorn

Wie zijn de gezichten achter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei? In de rubriek ‘Wij van LTO Noord Gelderse Vallei’ stelt de afdeling zich voor en vertelt ze wat zij voor u als lid doen.

  • Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Ben Apeldoorn, melkveehouder in Woudenberg met ongeveer 125 koeien en aardig wat jongvee. Ons bedrijf is niet zo goed verkaveld dus we gebruiken ook grond in Leusden, Scherpenzeel en op de Veluwe, bij Hoenderloo. Ik heb veel belangstelling voor fokkerij en houd van een mooie, stevige Holstein koe die flink veel melk kan geven. Ik ben getrouwd met Petra en we hebben 3 kinderen, Erik (17), Tijs (12) en Marit (10). Een opvolger lijkt er niet tussen te zitten, maar voorlopig vind ik de boerderij zelf nog geweldig.

Naast de boerderij vind ik bestuurswerk ook erg leuk. Het verbreedt je blik en je ontmoet interessante mensen. Ik zit nu in het bestuur van LTO GV en in de ledenraad van ABZ Diervoeding. Binnen het bestuur van LTO GV houd ik me bezig met melkveehouderij, de gemeente Woudenberg en het contact met LTO regio West, provincie Utrecht. De sectorale belangenbehartiging, het contact met de vakgroep Melkveehouderij en politiek vind ik het leukst. Proberen te komen tot werkbare oplossingen voor onze leden, binnen haast onmogelijke randvoorwaarden vind ik boeiend. Helaas kan ook de vakgroep vaak niet veel meer doen dan schade beperken en bijsturen, maar toch is het erg belangrijk dat juist dat gebeurt.

Buiten het overleg om ben ik actief op Twitter en ik schrijf geregeld een stukje naar een krant. Meestal worden ze natuurlijk niet geplaatst, maar soms wel, en ook als ze niet geplaatst worden hoop ik wat duidelijk te maken aan de redactie. Dat is ook wel nodig: het is vaak tenenkrommend,  vooringenomen en slecht onderbouwd wat kranten schrijven over de veehouderij.

  • Wat typeert volgens jou de afdeling?

Onze afdeling is buitengewoon veelzijdig. Kippen, kalveren, varkens, koeien, multifunctioneel: alles is aanwezig. Ik ben altijd erg trots op de boeren in de Gelderse Vallei: ondernemerschap en hard werken heeft enorm veel welvaart en werkgelegenheid gebracht op de arme zandgronden in ons gebied. Als ik van Scherpenzeel naar Otterlo rijd kan ik echt genieten van al die prachtige bedrijven. Duizenden mensen hebben ook een baan bij de afnemers en toeleveranciers van boeren in de Vallei, erg jammer dat dat buiten de regio niet onderkent wordt. Gelukkig zien onze gemeentes dat wel. Zeker nu er een strijd om de ruimte losbreekt met stikstof, zonnecentrales en nieuwe natuur is het erg belangrijk om goed contact met de lokale overheden te onderhouden. Ik denk dat wij daar bijzonder goed in slagen.

  • Wat is de grootste uitdaging voor de afdeling?

In onze afdeling, dicht bij de groeiende randstad en tussen twee grote natuurgebieden in, zal er continu druk blijven op de veehouderij. Er is een haast onverzadigbare behoefte aan ruimte voor recreatie, woningbouw, nieuwe energie en natuur. Dit houdt nooit op. Het aantal boeren zal ook dalen en daarmee wordt ons relatieve belang ook weer kleiner. Om dan toch voldoende zichtbaar te zijn voor politiek en samenleving is het wel van belang dat we ons organiseren, met zoveel mogelijk boeren lid van onze club.

  • Wat zou je tegen de leden/potentiële leden willen zeggen?

Als boeren in de Vallei hebben we het gebied vorm gegeven en veel welvaart gebracht. De wereld om ons heen verandert echter in een hoog tempo. Onze resultaten uit het verleden bieden helaas geen enkele garantie voor de toekomst. Wij zullen onze positie moeten blijven verdedigen en tegelijkertijd moeten meebewegen met die veranderende samenleving. Daarvoor is het van groot belang dat we gehoord worden door politiek en bestuurders. Alleen met voldoende omvang zijn wij van LTO Gelderse Vallei ook relevant in de regio. Door lid te zijn draag je bij aan onze belangenbehartiging, en klinkt ons geluid nog sterker door in onze prachtige regio.