vloggen

Vloggen: verhalen van binnenuit


‘Wat is jouw verhaal en waarom moet ik naar jouw vlog gaan kijken?’ Edwin Bakker, tv-maker en trainer, nodigt deelnemers aan de training Storytelling van afdeling Gelderse Vallei uit tot het nadenken over hun eigen verhaal. ‘Als jij zegt dat je het fantastisch vindt om boerin te zijn, hoe ga je dat in een vlog dan laten zien aan de burger?’

Een gezelschap van alleen vrouwelijke deelnemers komt maandagavond in Barneveld bijeen voor de cursus Storytelling: hoe vertel je je eigen verhaal in een vlog? ‘Je kunt wel zien wie in de landbouw de verbinders zijn’, zegt een van de deelnemers, de tafel rondkijkend, met een knipoog. Helaas zijn een aantal deelnemers verhinderd, maar halverwege de avond schuift er toch nog een man aan bij de training.

Een verhaal maken, dat is het doel. Met een duidelijke boodschap erin waarmee je effect en impact wilt bereiken. ‘Storytelling gaat over de kunst van het verhalen vertellen’, zegt Bakker, die onder andere het programma Metterdaad maakt. ‘Ik wil mensen helpen dat kunstje toe te passen. In een vlog, voor ieder persoonlijk, waarvoor we vanavond het scenario bedenken. In een tweede bijeenkomst maken we de video van dat verhaal.’

Focus
Focus is belangrijk, volgens de tv-maker. ‘Waarom moet ik naar jouw vlog gaan kijken? Waarom zit je hier, wat is jouw focus? Als jij het supergaaf vindt om boerin te zijn, als dat jouw hoofdverhaal is, ga je al je vlogs ofwel verhalen die je maakt met die bril op zien.’

Een ander voorbeeld: ‘Ik zie nooit varkens. Maar als jij varkens houdt en op mij wilt overbrengen hoe leuk ze zijn, bedenk dan waarom ze nou zo leuk zijn. Ga met een nieuwe bril naar je varkens kijken.’

Een interviewronde in tweetallen levert verschillende verhalen op. ‘Ik wil de mensen vertellen over ‘de koe in de wei’, dat daar veel meer bij komt kijken dan even de staldeuren open zetten’, is een reactie. Een ander geeft aan graag haar medebestuurders via een vlog voor te willen stellen aan de LTO Noord-leden in haar afdeling.

‘Happy farm life’
Conny van den Top, die pas afscheid nam als bestuurslid van afdeling Gelderse Vallei, zegt over haar motivatie: ‘Ik leef mijn ‘happy farm life’, ik zie zoveel mooie beelden om mij heen op het bedrijf. Maar als sector worden we in een hoekje gedrukt. We zijn druk met voedsel produceren, ik wil laten zien dat het dagelijks genieten van je werk er ook is.’
Bakker: ‘Belangrijk is na te denken over wie de kijker is van je vlog, op wie richt jij je? Wie spreekt het aan?’

Een van de deelnemers geeft aan dat op berichten over de veehouderij op sociale media nogal eens negatieve reacties komen. ‘Probeer je eigen verhaal te blijven vertellen en zet de mogelijkheid tot reageren uit’, adviseert Bakker. ‘Het leidt tot niets om erop in te gaan en je wint het zeker niet.’

Bron: Nieuwe Oogst