Wij van LTO Noord Gelderse Vallei: Fije Visscher

Wie zijn de gezichten achter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei? In de rubriek ‘Wij van LTO Noord Gelderse Vallei’ stelt de afdeling zich voor en vertelt ze wat zij voor u als lid doen.

Wie ben je en wat doe je ?

Mijn naam is Fije Visscher,54 jaar en getrouwd met Helma. We zijn trotse ouders van vier kinderen 1 meisje en drie jongens. Helma werkt in de zorg. We hebben vleeskalveren en fokken jongvee op voor een melkveehouder in Flevoland. We hebben ongeveer 40 in eigendom en 8 hectare in pacht. In de oude polder Arkemheen hebben we een twintigtal hectare in natuur omgezet, we creëren daar optimale omstandigheden voor weidevogels, dat doen we samen met nog 12 andere boeren in een particulier reservaat.
Onze bedrijfsvoering is zodanig opgezet dat we snel en efficiënt kunnen werken.
Naast het bedrijf, ben ik al ruim 20 jaar bestuurlijk actief, voorheen bij de voorlopers van LTO Noord, daarna in de mengvoederindustrie. De afgelopen 10 jaar vooral in regionale en sectorale landelijke belangenbehartiging.
Sinds kort ben ik ook toegetreden tot het Algemeen Bestuur van LTO Noord, ik mag daar de dierlijke sectoren vertegenwoordigen.

Wat drijft je ?

Iets doen voor een ander ! Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen in belangenbehartiging, ik zie dat als een verantwoordelijkheid en als passie. 
Ik wordt niet blij als ik dag in dag uit op mijn bedrijf moet zijn. Ik vind het prachtig om verschillende mensen te ontmoeten en daarbij onze agrarische sector te positioneren.

Wat typeert volgens jou de afdeling ?

De enorme verscheidenheid aan bedrijven is echt uniek voor de regio. We hebben echt alles in huis, tot een enorme diversiteit aan periferie. We mogen echt heel trots zijn. 
Maar er zijn ook uitdagingen, vooral in verdienmodellen, milieuproblematiek en ruimtelijke vragen.
We zijn krachtig in regio Foodvalley, waar we samenwerken met Overheid, Onderwijs en Ondernemers.

Wat doe jij voor leden ?

We zijn een vereniging en ik mag daarbij voorop de bok zitten als voorzitter, wetende dat er een flinke groep leden achter ons staat. Daar doen we werkelijk alles voor. 
We sjouwen en zwoegen op verschillende thema’s en verschillende niveaus, maar ook vaak als stille diplomaten en polderaars, daarmee haal je maximaal resultaat.
Echter het is niet altijd zichtbaar voor de leden. Het is vooral trekken en duwen om onze leden een stevige positie te geven.
Uiteindelijk maak je de afspraken aan tafel !

Wat is de grootste uitdaging voor de afdeling ?

Vanaf de fusie in 2016, hebben we een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De positie van de agrarische sector in onze regio is ijzersterk. Het ledenaantal is per saldo fors gestegen. 
We werken veel samen met allerlei coalities, daarmee geven we de belangenbehartiging vorm.
Het gaat nu om bestendigen en de posities die we hebben, vasthouden en uitbouwen met een nieuwe generatie bestuurders.

Wat zou je tegen leden/ potentiële leden willen zeggen ?

Door de Coronatijd kunnen we bijna niets organiseren om elkaar te ontmoeten, dat is echt heel jammer. 
We proberen komende tijd binnen de gestelde kaders toch evenementen te organiseren.
Ik dank namens het gehele bestuur voor uw steun.
Stuur deze nieuwsbrief eens door naar ondernemers die nog geen lid zijn, we hebben elkaar hard nodig.
#Samensterker #ikdoemee