Algemeen

Nieuwsbrief september 2020

Beste leden,

Corona heeft de afgelopen maanden ons doen en laten beperkt, in sociaal opzicht en voor onze bedrijven. De afzetmarkten staan bij verschillende sectoren onder druk. Daarnaast blijven er vanuit Den Haag, provincies en gemeenten nieuwe uitdagingen op de landbouw afkomen. In deze tijd was het misschien iets rustiger met het aantal vergaderingen voor ons als bestuurders. Maar tijdens de corona periode zijn de belangrijke lopende zaken gewoon doorgegaan. We zijn erg handig geworden in het online vergaderen.

Binnen onze afdeling zijn er twee Regionale Energie Strategieën (RES) waar wij als afdeling mee bezig zijn. De regio Foodvalley en regio Amersfoort hebben beiden een concept-bod RES gemaakt met de betrokken gemeenten. Hierin maakt elke regio plannen om in 2030 49% CO2 te reduceren d.m.v. onder andere grootschalige opwekking van zon- en windenergie. Bij een aantal gemeenten hebben wij, als bestuurders, de afgelopen maand ingesproken tijdens de raadsvergaderingen. Om de belangen van de agrarische ondernemers en het behoud van landbouwgrond voor gezonde en toekomstbestendige bedrijven te benadrukken. Immers bij alle gemeente liggen er plannen om zonnevelden, windmolens en woningen te realiseren op agrarische grond. Dit zal de komende jaren wel een belangrijk aandachtspunt voor de afdeling blijven.

De komende tijd blijft corona een beperkende factor, maar we zijn volop bezig om als afdeling te kijken hoe we toch op een veilige manier het contact met de leden kunnen vormgeven. Het sociale aspect van elkaar ontmoeten, dat missen we allemaal wel een beetje.
Hopelijk tot gauw!

Sophie van Roomen

Hieronder kunt u de inspraken nog eens nalezen:

De volledige nieuwsbrief leest u hier