Wij van LTO Noord Gelderse Vallei: Art Wolleswinkel

Wie zijn de gezichten achter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei? In de rubriek ‘Wij van LTO Noord Gelderse Vallei’ stelt de afdeling zich voor en vertelt ze wat zij voor u als lid doen.

 

·         Wie ben je en wat doe je?

Ik ben Art Wolleswinkel. Samen met Birgit en onze kinderen Liene (6) en Arne (3) woon ik in Renswoude, middenin de Gelderse Vallei. Daar hebben we een melkveebedrijf. Sinds kort verwerken we een klein deel  van onze melk tot kefir, hangop en vla, wat we verkopen in onze boerderijwinkel.

·         Wat typeert volgens jou de afdeling?

LTO Gelderse Vallei is de enige regionale belangenbehartiger voor de boeren in de Gelderse Vallei. We onderhouden bijvoorbeeld goede contacten met alle 11(!) gemeentes in ons werkgebied, de beide provincies en het waterschap. Daarnaast brengen we de belangen onze leden ook bij landelijke organisaties goed op het netvlies. De landbouw in de Gelderse Vallei is divers, intensief, innovatief en is een belangrijke drager voor de regionale economie en het landschap. Dit straalt ook af op onze afdeling: we doen ertoe, onze mening wordt serieus genomen door andere partijen. Dankzij een grote achterban, een goed netwerk en proactieve inzet maken we zo het verschil voor de boeren in de Gelderse Vallei.

·         Wat doe jij voor de leden?

Ik hou me vooral bezig met water,  flora en fauna. Daarvoor heb ik regelmatig contact met het waterschap, maar bijvoorbeeld ook met provincie Utrecht. Ook zit ik namens LTO in het bestuur van agrarisch natuurcollectief Utrecht Oost. Op de momenten dat er beslissingen genomen worden, liefst nog daarvoor, breng ik het boerenbelang naar voren. Dat is lang niet altijd zichtbaar voor de leden, maar juist daardoor soms wel het meest effectief.

·         Wat is de grootste uitdaging voor de afdeling?

We ondernemen in de dichtbevolkte regio, waar de druk op de beschikbare ruimte enorm is. Iedereen heeft een mening over het landelijk gebied en andere partijen hebben vaak meer financiële armslag dan de gemiddelde boer. Ik zie het als onze taak om blijvend voor het voetlicht te brengen hoe belangrijk een vitale landbouw is voor de regio. Boeren hebben de oplossing voor tal van maatschappelijke problemen en zijn bereid stappen te zetten. Een gezond verdienmodel, beschikbaarheid van grond en ruimte om te ondernemen zijn daarbij essentieel.

·         Wat zou je tegen de leden/potentiële leden willen zeggen?

Het aantal boeren in de Gelderse Vallei blijft dalen. Alleen door samen op te trekken worden we gehoord en kunnen we het verschil maken. LTO Gelderse Vallei is daarom dé club voor boeren die willen werken aan hun toekomst in deze mooie regio.