Digitale ledenavond stikstof groot succes

Op woensdag 17 december organiseerde we als afdeling voor het eerst een digitale ledenbijeenkomst voor alle leden. Voor ons als bestuur was het best spannend hoe het zou verlopen. Gelukkig liep het technisch uitstekend en was er veel belangstelling: in totaal zaten we met ruim 100 deelnemers achter onze computer.
Sophie van Roomen trad op als avondvoorzitter en Ben Apeldoorn coördineerde de vragen.

Eén van de deelnemers was de nieuwe voorzitter van LTO-Nederland, Sjaak van de Tak. Op uitnodiging van Fije was ook hij ingelogd om kennis te maken met onze afdeling. Vanuit Friesland werd het eerste deel van de avond verzorgd door Trienke Elshof. Zij is voorzitter van regio Noord en vanuit LTO Nederland verantwoordelijk voor het stikstofdossier. Zij vertelde over het Landbouw Collectief en het politieke proces daar om heen. Ondertussen heeft dit proces geleidt tot een Stikstofwet die vandaag, op 17 december, is aangenomen door de Tweede Kamer. In aanloop daarnaar toe is er via diverse politieke partijen nog flink gelobbyd. Gelukkig is er voor PAS-melders weer een oplossing toegezegd en is het beroepsverbod bij opkoop van tafel. Ook is er meer ruimte voor innovatie en moeten ook sociaaleconomische belangen worden meegewogen in de uitvoering. Een bittere pil is wel dat het einddoel naar 2035 is gehaald: in dat jaar moet 74% van de stikstofgevoelige natuur onder de KDW zitten.

Vervolgens kwamen Ben Haarman en Bert van Donselaar aan het woord over het proces in de provincie Gelderland en Utrecht. In beide provincies is er nog een collectief operationeel waarin LTO samenwerkt met o.a. NAJK, Agractie, POV, NMV, NPV, Grondig en FDF. De aanpak in de provincies gaat via een gebiedsproces: per Natura2000 gebied wordt er gezocht naar oplossingen. In beide provincies stellen we wel voorwaarden aan onze medewerking. Belangrijk is dat er een deugdelijk stikstofregistratiesysteem komt, er moet perspectief en ontwikkelruimte voor de blijvers zijn en ook andere sectoren moeten reductie gaan leveren. TBO’s ten slotte zullen moeten laten zien wat zij doen om te komen tot een goede staat van instandhouding van de natuurgebieden, als daar niets gebeurt zal er ook niets verbeteren.

Samenvattend was het een geslaagde avond waarin de blik weer duidelijk naar voren werd gericht. Dit was ook de boodschap die Van de Tak ons meegaf: positief blijven, niet saneren maar innoveren.

 

 

Trienke Elshof

Ben Haarman

 

Bert van Donselaar

 

Sophie van Roomen

 

Ben Apeldoorn

 

Sjaak van der Tak

 

Fije Visscher