Wij van LTO Noord Gelderse Vallei: Harmen Hardeman

Wie zijn de gezichten achter LTO Noord afdeling Gelderse Vallei? In de rubriek ‘Wij van LTO Noord Gelderse Vallei’ stelt de afdeling zich voor en vertelt ze wat zij voor u als lid doen.

·         Wie ben je en wat doe je?

Mijn naam is Harmen Hardeman. 34 jaar en getrouwd met Corine. Samen hebben wij 5 kinderen. Wij hebben in het mooie Renswoude in maatschap met mijn ouders een bedrijf met vleeskalveren (1100 blank voor van Drie) en vrije uitloop legkippen. Daarnaast bemoei ik me met de lokale politiek in Renswoude als lid van de raadscommissie voor de SGP.
Voor LTO Gelderse Vallei houd ik me laatste tijd veel bezig met de regionale energiestrategie (RES) in de regio Food Valley. Daar is ruimtelijke ordening een belangrijk thema in.  De ontwikkelingen op dat gebied gaan op dit moment erg hard.

·         Wat typeert volgens jou de afdeling?

Afdeling Gelderse Vallei is een grote en heel diverse afdeling. 2 provincies, 12 gemeenten en veel sectoren. Dit zie je terug in ons bestuur. We zijn met een groep mensen met verschillende achtergronden, kwaliteiten en interesses.  De afdeling heeft een groot netwerk in bijvoorbeeld de regio’s Oost en West van LTO Noord. Maar ook in de verschillende overheidslagen. Zo hebben we een enorme hoeveelheid kennis om ons heen.

·         Wat doe jij voor de leden?

Namens de leden zit ik aan tafel met partijen en organisaties van alle politieke kleuren die precies denken te weten hoe wij zouden moeten boeren.  Wat ik merk bij bijvoorbeeld de RES is dat er veel óver ons boeren gesproken wordt. In de regio Food Valley hebben wij boeren met 1600 agrarische bedrijven, 42% van het grondoppervlak in beheer. Er wordt gedaan of die ruimte collectief bezit is. Het is belangrijk om daar het boerengeluid te laten horen. Dat probeer ik daar te doen.

·         Wat is de grootste uitdaging voor de afdeling?

In de Gelderse Vallei hebben we een stevige positie als LTO. We zijn een serieuze organisatie waar je niet zomaar omheen kan. Uitdaging is om dat zo te houden. Als LTO zijn we de schakel tussen het boerenerf en de overheid. Het is soms een uitdaging om én met de laarzen in de mest in de stal te staan midden tussen de leden én onze boerentaal over brengen naar beleidsmakers op een manier dat leden zich goed vertegenwoordigd voelen.
Daarnaast is het een uitdaging om het vele werk dat er is in de afdeling goed te verdelen over voldoende bestuursleden. Bestuursleden die een goede afspiegeling zijn van het gebied van onze afdeling. Dus een mooie spreiding over de gemeenten en sectoren.  Het aantal boeren neemt af, maar ik hoop dat er mensen durven opstaan om het belang van ons boeren te behartigen.

·         Wat zou je tegen de leden/potentiële leden willen zeggen?

Weet ons te vinden. We zijn benaderbaar. We kunnen elkaar proberen te helpen. Onze 06- nummers staan op de website. Als je tegen problemen aanloopt kunnen we altijd onze adviseurs of ons netwerk inzetten om te kijken of er een oplossing is. Niet dat LTO die oplossing altijd heeft. Maar als LTO zijn we één familie zodat je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden.  Of bel ook als je kritisch bent of gewoon even wil klagen. Dat wil wel eens opluchten. We staan allemaal aan dezelfde kant.