Nieuwsbrief december 2020

VOORUITBOEREN IN DE GELDERSE VALLEI

Beste leden,

Vorige week hadden we als afdeling de tweede digitale ledenbijeenkomst. Met 100 leden ingelogd, inleiders uit o.a. Friesland, en de nieuwe voorzitter van LTO-Nederland, vanuit huis aanwezig, werd direct duidelijk dat vernieuwing ook veel voordelen biedt. We zullen deze techniek in de toekomst zeker vaker gaan gebruiken om laagdrempelig en interactief met u te communiceren.

Ik sprak laatst iemand die dertig jaar geleden voor de toenmalige Dienst Landbouwvoorlichting had gewerkt en belast was met de portefeuille Gelderse Vallei. De rijksoverheid maakte zich zorgen over de toekomst van de boeren in ons gebied. De kleinschalig gemengde bedrijven zouden geen toekomstperspectief hebben. De boeren uit ons gebied gaven echter te kennen op dezelfde voet door te willen gaan en hun eigen keuzes te willen maken. Dankzij een positief arbeidsmoraal en doorzettingsvermogen is dit uitstekend gelukt. Schaalvergroting en specialisatie zijn niet aan ons voorbij gegaan, maar door te kiezen voor melkgeiten, biohennen of specialisatie in vleeskalveren zijn veel kleine boerderijen omgevormd naar bloeiende ondernemingen.

De stikstofproblematiek lijkt door de ogen van veel mensen alleen op te lossen door krimp van de veestapel en het aantal boeren. Net als 30 jaar geleden denken wij dat boeren heel goed zelf de juiste stappen kunnen zetten. Rond de fijnstofproblematiek hebben we dit immers recent ook laten zien: boeren hebben een oplossing in huis. Ik ben enthousiast als ik zie welke innovaties er bij www.boeraanhetroer.nl ingebracht zijn en getest gaan worden en ervan overtuigd dat we met haalbare en betaalbare technieken een forse emissieverlaging gaan bewerkstelligen.

De digitale ledenbijeenkomst, waarvan u het verslag kunt nalezen op onze website, werd op inspirerende wijze afgesloten door Sjaak van der Tak, hij maakt zich sterk voor beter toekomstperspectief, ondernemerschap en innoveren. Saneren, daar gelooft hij niet in. Vooruitboeren, daar gaan we voor als LTO in de Gelderse Vallei,

Voor Ons Allemaal!

Namens het bestuur wens ik u prettige feestdagen en een voorspoedig 2021 !

Fije Visscher
Voorzitter

Korte Ketens op de Noord-Veluwe
Het project ‘Stimulering Korte Ketens op de Noord-Veluwe, tussen land en water’ heeft tot doel om nieuwe samenwerkingsvormen tussen ondernemers in de korte voedselketen te stimuleren en hen te helpen bij het verder vormgeven van hun plannen.

De gemeenten op de Noord-Veluwe, waaronder Putten en Ermelo pakken de handschoen op en zijn een gezamenlijk project gestart om korte voedselketens te stimuleren.

Het project is bedoeld voor ondernemers die actief zijn of willen worden in de korte voedselketen op de Noord-Veluwe én bereid zijn om samen te werken met anderen. Gezamenlijke ideeën en plannen kunnen worden uitgewerkt en ondersteund. Op 12 en 13 januari zijn hierover online netwerkbijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met projectleider René de Bruin
Gina van Elten
PF houder
Markt & Maatschappij
Lees meer ...
 
Contact

 

De volledige nieuwsbrief leest u hier