Promotieactie afdeling Gelderse Vallei

Voor de leden van afdeling Gelderse Vallei stond deze week een verrassing voor de deur. Uit handen van de afdelingsbestuurders ontvingen zij een emmer vol met producten. 'We willen graag in gesprek blijven met onze leden en laten zien dat wij er voor hen zijn', aldus afdelingsbestuurder Wim Brouwer.

Maar liefst 650 LTO Noord-emmers met daarin een kalfsrookworst, een nieuwe visie van de afdeling, een brief vanuit het bestuur en LTO Noord-artikelen gingen deze week de deur uit naar de agrarische bedrijfsleden en oud-leden van LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei.

'Het was een flinke klus', blikt Brouwer terug. Samen met medebestuurders Liane van Steeg, Harmen Hardeman, Niels Wassenaar en Bertine van Kampen heeft Brouwer namens de afdeling deze actie op touw gezet. 'We ontvingen veel lof van onze leden', weet de afdelingsbestuurder. 'Leden waren verrast en vonden het geweldig dat wij langskwamen.' Normaal gesproken houdt de afdeling het hele jaar door informatie-, thema- en huiskamerbijeenkomsten voor haar leden. 'Tijdens deze bijeenkomsten gaan wij met elkaar in gesprek over de actuele thema's, wat er speelt op het boerenerf en halen input op voor de belangenbehartiging', vertelt Brouwer.

'Maar door Corona kunnen deze fysieke bijeenkomsten momenteel niet doorgaan', gaat hij verder. 'Niet alleen wij vinden dat jammer, onze leden vinden dat ook. Sinds de uitbraak van het coronavirus onderhouden wij via digitale bijeenkomsten, nieuwsbrieven en WhatsAppgroepen contact met onze leden, maar het gemis van fysiek contact blijft. Daarom wilden wij graag de boer op, onze leden bezoeken en zo op een laagdrempelige manier het gesprek met hen aangaan.'

Met deze uitdeelactie overhandigden de bestuurders ook de nieuwe afdelingsvisie aan haar leden. 'Wij blijven ons uiteraard inzetten op de belangenbehartiging in onze regio. Het stikstofdossier en de Regionale Energiestrategieën zijn belangrijke onderwerpen die onze aandacht vragen.'

'Daarnaast richten we ons ook dit jaar op de verbinding met de samenleving en interactie met onze leden. Zo staan de verkiezingen in maart op de agenda en gaan we in aanloop daarnaartoe een online verkiezingsdebat organiseren, met de VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en de nieuwe partij BoerBurgerBeweging.' In oktober staat de Agri-Meeting weer op de agenda. 'Ook daar zijn wij bij betrokken', zegt Brouwer. 'Vorig jaar werd dit uitgesteld. We hopen dat de Agri-Meeting dit jaar doorgaat en we elkaar weer fysiek mogen ontmoeten.'

Fotowedstrijd
Onderdeel van de uitdeelactie van de afdeling Gelderse Vallei is ook een fotowedstrijd. 'Leden kunnen meedoen door een foto van zichzelf en de LTO Noord-emmer te plaatsen op Facebook en onze afdeling daarin te taggen. Zij maken dan kans op het boek Ode aan het vee', aldus Brouwer.

Bron: Nieuwe Oogst