Meetnetwerk van start in regio Foodvalley

  • Gelderse Vallei

De inkt van het coalitieakkoord is net droog. Het nieuwe kabinet wil per gebied inzichtelijk maken hoe de landbouw zich duurzaam kan ontwikkelen.

veehouder-van-diest-91

Met de Regio Deal Foodvalley laten we zien dat we daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. Én we laten zien dat onze bijdrage werkt, onder andere door te meten aan de hoeveelheid stikstof in de lucht.

Afgelopen week is gestart met de uitrol van dit meetnetwerk.

De eerste ammoniakbuisjes in natuurgebied en in achtertuinen van deelnemers aan het citizen science project zijn geplaatst.

In de loop van 2022 zal verdere uitrol plaatsvinden.

 

 

 

 

Bron:

Regio Deal Foodvalley