Nieuw voorzitterschap LTO Gelderse Vallei

  • Gelderse Vallei

LTO Gelderse Vallei is de belangenbehartiger voor de boer en tuinder in 13 gemeenten. Tot dit moment werd er invulling gegeven aan het voorzitterschap door Gina van Elten, Sophie van Roomen en Harmen Harderman.
Per 8 maart 2022 is er een nieuw Dagelijks Bestuur aangetreden die het voorzitterschap op zich neemt.


Het Dagelijks Bestuur zal bestaan uit kalverhouder Wim Brouwer uit Barneveld (voorzitter), melkveehouder Sophie van Roomen uit Leusden (vicevoorzitter), melkveehouder en varkenshouder Corry Kok uit Nijkerk (secretariaat) en pluimveehouder, kalverhouder en varkenshouder Frans van Laar uit Rhenen (penningmeester). Vanwege het aftreden van voorzitter Gina van Elten en vicevoorzitter Harmen Harderman heeft de afdeling het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken in het zoeken naar opvolgers. Er is gekozen voor een oplossing waarin met meerdere bestuurders de voorzitterstaken worden opgepakt. Dit zal het hierboven genoemde Dagelijks Bestuur gaan doen.

Representatief

Het Bestuur kiest voor meer professionele inzet vanuit de werkorganisatie van LTO Noord en voor het gebruiken van externe denkkracht. LTO Gelderse Vallei staat middenin de samenleving en gaat voor toekomstbestendige vitale boerenbedrijven, onmisbaar als producent van voedsel groen en natuur.  Het Dagelijks Bestuur is verdeeld over de regio Gelderse Vallei en een afspiegeling van het ledenbestand.

LTO Gelderse Vallei

Als LTO Gelderse Vallei (onderdeel van LTO Noord) komen we op voor de belangen van boeren en tuinders in 13 gemeenten verspreid over de provincies Gelderland en Utrecht. Boeren en tuinders willen ruimte om toekomstbestendig te kunnen ondernemen. De belangenbehartiging van LTO Gelderse Vallei maakt dat op lokaal niveau mede mogelijk. Samen met onze leden geven wij invulling aan deze belangenbehartiging.

Organisatie: LTO Gelderse Vallei

Foto: Jolanda Vlastuin

Contactpersonen:
Sophie van Roomen           06-
18809416
Wim Brouwer                      06-
51520077

Bron:

LTO Gelderse Vallei