‘Veel aandacht voor onze leden in deze onzekere tijd’

  • Gelderse Vallei
  • Energie

LTO Noord-afdeling Gelderse Vallei hield vorige week donderdag een nieuwjaarsbijeenkomst voor leden.

pluimveehouder-64

'We leven in een onzekere tijd. De Gelderse Vallei steekt daar met kop en schouders bovenuit. We vinden het belangrijk om, op welke manier dan ook, met leden in gesprek te blijven’, aldus voorzitter Wim Brouwer.

Twee jaar lang heeft de afdeling geen nieuwjaarsbijeenkomst kunnen houden, vanwege de coronamaatregelen.

‘Als afdeling blijven wij graag in gesprek met onze leden’, benadrukte Brouwer. Vooral in deze onzekere tijd waarin het stikstofdossier de boventoon voert. Het is belangrijk om te weten wat er bij onze leden speelt en te laten zien waar wij energie op zetten.’

Brouwer vertelde over de inzet van de LTO Noord-afdeling op het stikstofdossier, de energietransitie en de rol binnen het Regionaal Perspectief Landelijk Gebied in de Regio Foodvalley en het Gelders Landbouw Collectief.

‘Fije Visscher, voormalig afdelingsvoorzitter en bestuurslid van LTO Noord, is namens onze afdeling betrokken bij de Regionale Energiestrategie. We hebben naar alle leden een brief gestuurd met de vraag wat zij zouden willen binnen de energietransitie. We zijn koploper hierin, maar worden door netcongestie tegengehouden. Daarover zijn we in gesprek. Met input van leden kunnen we laten zien wat vanuit onze sector mogelijkheden zijn’, gaf de afdelingsvoorzitter aan.

Bron:

Nieuwe Oogst