Zelf de regie houden en scherp blijven

  • Gelderse Vallei

Voor voorzitter Gina van Elten was dit haar eerste en laatste algemene ledenvergadering als voorzitter.


 Na acht jaar bestuurswerk treedt ze af. Ze is niet herkiesbaar. Ze draagt het werk over aan een sterk verjongd bestuur.

Van Elten: ‘Ik kijk met trots terug op de afgelopen jaren. De boer in onze regio wordt gezien en gewaardeerd. De Gelderse Vallei is Nederland in het klein, met zowel natuur als landbouw, wonen en werken en een enorme economische activiteit.’

LTO Noord afdeling Gelderse Vallei is actief in dertien gemeenten en twee provincies, wat de belangenbehartiging complex maakt. Door het aftreden van de voorzitter en een vicevoorzitter heeft het afdelingsbestuur gekozen voor een oplossing waarin meerdere bestuurders de voorzitterstaken oppakken. Dit doen ze in de vorm van een dagelijks bestuur met voorzitter Wim Brouwer, vicevoorzitter Sophie van Roomen, secretaris Corry Kok en penningmeester Frans van Laar. Ieder bestuurslid heeft zijn eigen taken en regio.

Daarnaast huurt de afdeling een extern adviseur in voor met name het thema ruimtelijke ordening. Ook gaat de afdeling meer gebruikmaken van de expertise van de werkorganisatie van LTO Noord.

Voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland was aanwezig als spreker. Hij ging in op de vele ontwikkelingen op politiek gebied die spelen in de Gelderse Vallei. Er liggen grote opgaven. In sommige plannen staat zelfs dat er geen plek is voor veehouderij in dit gebied. Van der Tak adviseerde om positief te blijven en vooral een eigen plan te maken.

Wij hebben hier een mooie driehoek van onderzoek, onderwijs en ondernemers. Het thema van onze vergadering was niet voor niets: Gelderse Vallei, koploper in innovatie en kansen. We lopen voorop in innovatie. Bijvoorbeeld in de proeftuin ‘Boer aan het roer’ testen we innovaties in emissie, luchtkwaliteit en bodem en water.’


Bron:

Kristel van Veen Interim verenigingsredacteur LTO Noord/Nieuwe Oogst. Foto: Jolanda Vlastuin.