Kort- en middellang lopende trajecten

Ledenwerving & betrokkenheid: Jaap Kok/ Sophie van Roomen

Landbouwplastic: Jaap Puurveen/ Ben Apeldoorn

Website, Twitter, Facebook: Corry Kok/ Paul van Elten/ Gina van Elten/  Sophie van Roomen

O-gen en gebiedsraad: Fije Visscher/ Gina van Elten 

Food Valley: Fije Visscher/ Gina van Elten

Fietstochten, educatieplatform: Jaap Kok/ Sophie van RoomenLiane van Steeg

Boerencafé:  Jaap KokSophie van Roomen

Salentein: Gina van Elten/ Fije Visscher

Zorg om boer en tuinder: Jaap Kok