Inspraak RES gemeente Barneveld 16-09-020

Geachte Commissie, 

dank u voor de mogelijkheid hier het standpunt van LTO GV voor het voetlicht te brengen..

Mijn naam is Gina van Elten, agrarisch ondernemer in Barneveld.

LTO Noord is zeker voorstander van duurzame energie. De agrosector neemt 8% van het landelijke gebruik voor rekening terwijl het landelijke gebied nu al goed is voor 80% van de duurzame opwek!  En we hebben nog tal van mogelijkheden op daken, erven en in onze bedrijfsvoering. Maar we zijn wel tegen het opofferen van landbouwgrond voor grootschalige zonnevelden.
De Regio Foodvalley neemt  met haar conceptbod een groter aandeel  in de landelijke opgave dan op grond van haar eigen verbruik redelijk zou zijn. We gaan dus verduurzamen voor  andere regio’s! Wij niet tegen een hoge ambitie maar wel als de lasten daarvan vooral bij ons neerdalen.

In de eerste plaats omdat grootschalige opwek uit zon ten koste gaat van onze productieruimte. De landbouw heeft die ruimte hard nodig om de verduurzaming te realiseren in grondgebondenheid, kringlooplandbouw en natuur inclusief werken.
In de voortgangsnotitie voor de Barneveldse zonneladder wordt een aantal initiatieven genoemd. Gaat het hier om landbouwgrond? Is er gezocht naar alternatieven in de vorm van restgronden, bijv een drijvend park of de vuilstort? Een initiatief als de Branderwal in Kootwijkerbroek zien we als een mooi project, herinrichting van een bedrijventerrein en gedragen in de gemeenschap.

Grootschalige opwek uit zon is weinig efficiënt, levert hoge maatschappelijke kosten op en heeft een negatieve uitwerking op de duurzaamheidsinnovatie. De piek uit deze opwek valt namelijk vooral als de elektriciteitsvraag laag is. Eerder dit jaar leidde dat op momenten al tot een negatieve elektriciteitsprijs. Dat soort marktverstoringen trekken de SDE pot  leeg en ruineren de businesscase voor de écht duurzame oplossingen die we voor de toekomst zo nodig hebben.

Als landbouw zien we tal van alternatieven die voldoende energiepotentie hebben om de noodzakelijke uitstootbeperking te realiseren op een manier die ons niet in de wielen rijdt! We roepen u op om een nadrukkelijke aantekening bij de RES Food Valley te maken dat de opwek uit zon niet ten koste moet gaan van landbouwgrond.
Tevens roepen we de RES Regio en de gemeenten op om werk te maken van de vele alternatieven. We bieden daar graag een helpende hand bij aan!

LTO Noord afdeling Gelderse Vallei