Glastuinbouw

Inspreken zienswijze Gelderse Vallei

Op 10 september 2018 heeft bestuurslid Art Wolleswinkel namens afdeling Gelderse Vallei
ingesproken op de vergadering van de Provinciale Staten.

"Geachte Statenleden,

Hartelijk dank voor de gelegenheid om in te spreken tijdens deze vergadering. Mijn naam is Art Wolleswinkel, ik heb een grondgebonden melkveebedrijf in Oost-Utrecht en spreek in namens LTO Gelderse Vallei.  Aanvankelijk schrokken we nogal van de eerste versie van de provinciale landbouwvisie, waarin geen ruimte meer leek voor de niet-grondgebonden landbouw. Gelukkig is de laatste versie een stuk realistischer, de ambities van de provincie op gebied van circulariteit en verbinding stad-platteland spreken ons aan. Toch wil ik graag nog eens de plek van de Utrechtse boer in het voedselsysteem bij u onder de aandacht brengen, evenals het belang van de niet-grondgebonden landbouw bij het landelijk sluiten van kringlopen. Daarbij gebruik ik de varkenshouderij als voorbeeld".

De volledige landbouwvisie van Gelderse Vallei leest u hier