PowerPoint Algemene Ledenvergadering 2019

De volledige PowerPoint presentatie op de Algemene Ledenvergadering 
2019 download u hier