PowerPoint algemene ledenvergadering 2020

De volledige PowerPoint presentatie op de Algemene Ledenvergadering 
2020 download u hier