Bart Gussinklo

Uitnodiging ronde-tafel gesprek behoeften legpluimveehouders

Geachte pluimveehouder, 
 
Bent u legpluimveehouder en denkt u ook na hoe legkippen in de toekomst in Nederland gehouden worden? Wilt u dan met ons meedenken over de nieuwe generatie pluimveestallen? Waaraan hebben u en uw medewerkers behoefte, onder andere op het gebied van arbeid en gezondheid? Wat gaat de markt vragen? Wat zouden uw eisen aan een ideaal legkippensysteem zijn? 
 
In het project Ontwerpen voor een Gezonde Pluimveehouderij wordt gewerkt aan vernieuwende technieken en stalsystemen voor de pluimveehouderij, om de uitstoot van fijnstof en ammoniak te verminderen en tegelijk welzijn en gezondheid van de dieren en het binnenklimaat voor mens en dier te verbeteren. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV en AVINED. In de ontwikkeling wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. Meer informatie over het project kunt u lezen in bijgevoegde flyer en vinden op:  www.wur.nl/nl/project/Ontwerpen-voor-een-gezonde-pluimveehouderij.htm 
 
In het ontwerp van nieuwe houderijsystemen willen we ontwerpen vanuit en voldoen aan de behoeften en eisen van pluimveehouders, arbeiders, legkippen en omwonenden.  
 
Over de behoeften en eisen van pluimveehouders aan een toekomstig legkippensysteem gaan we graag in gesprek met een aantal pluimveehouders, gezamenlijk tijdens een informeel ronde-tafel gesprek. De resultaten verwerken we anoniem en koppelen we terug om te kijken of we het goed hebben begrepen. We noemen dit een behoeftenanalyse. De behoeften van de pluimveehouder worden verder uitgewerkt in ‘eisen die aan het te ontwerpen systeem worden gesteld’ en op deze manier meegenomen in het ontwerp van nieuwe legkippensystemen.  
 
We voeren het gesprek graag met een groep van maximaal 6 mensen. Het gesprek duurt circa twee uur en vindt plaats bij u in de buurt.  
 
Alvast dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bram Bos & Ellen van Weeghel
Wageningen Livestock Research