Oogstdankviering Gooi, Vecht en Amstelstreek 2019

Oogstdankviering en toneel goede combinatie

LTO Noord-afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek houdt ieder jaar in oktober een oogstdankviering met aansluitend een toneelavond. De oecumenische oogstdankviering trok zaterdagavond 26 oktober een volle kerk met mensen, voornamelijk LTO Noord-leden.

Dirk van den Broek, lid van de LTO Noord-afdeling, bereidt samen met de dominee en de pastoraal werker de viering voor en vraagt het koor om te zingen. In de viering werd teruggeblikt op het afgelopen oogstjaar en de fosfaat- en stikstofperikelen. ‘De kerkdienst stond echt in het teken van de landbouw’, vertelt afdelingsvoorzitter Cor Veldhuisen.

Na de kerk werd in het dorpshuis van Nigtevecht het toneelstuk De twee J’s opgevoerd door leden van LTO Noord en Agrarische Jongeren Gooi- en Vechtstreek (AJGV). De organisatie en regie van het toneelstuk was in handen van Ada Pronk en Bart de Vries. ‘We hadden 250 mensen van alle leeftijden op deze avond’, zegt Veldhuisen.

Verloting
Het bestuur hield een verloting om de kosten van de avond eruit te halen. De prijzen bestonden uit een kalf en twee zuivelmanden. ‘Een kalf mag officieel niet verloot worden’, weet Veldhuisen. ‘Dat hebben we opgelost door het verloten van een waardebon voor een stamboekkalf. Als bestuur kopen we een kalf aan dat alleen naar de winnaar gaat, als we zeker weten dat het goed terechtkomt.’

Veldhuisen kijkt terug op een mooie avond met voor elk wat wils. ‘De oudere generatie is erg gesteld op de oogstdankviering. Bij de jongere generatie is de toneelavond in trek. Met elkaar hebben we er weer een leuke avond van gemaakt.’

Opbouw
Het afdelingsbestuur en een aantal vrijwilligers zorgden ervoor dat vanaf woensdagochtend volop werd gewerkt aan de opbouw van het toneel, het decor en de zaal. Op zondagochtend zorgde dezelfde groep voor het opruimen hiervan. Sponsors maakten een programmaboekje mogelijk, gemaakt door de dochter van Veldhuisen.

Of een toneelavond met oogstdankviering nog wel van deze tijd is? Die vraag kreeg Veldhuisen toen hij de avond aankondigde in het provinciaal overleg van LTO Noord-Holland. ‘Als je 250 mensen trekt, waaronder veel jongeren, dan is dat voor ons reden om dit hopelijk nog lang ieder jaar te kunnen doen.’

Bron: Nieuwe Oogst