school bezoekt boerderij

Groene Uitweg-regeling open

Provincie Noord-Holland stelt per 3 februari de Groene Uitweg-regeling weer open voor boeren in de Gooi en Vechtstreek. Met de regeling kunnen agrariërs hun bedrijf verduurzamen en hun weilanden beter toegankelijk maken voor vee.

Boeren kunnen subsidie aanvragen voor het verbreden van de economische basis van hun bedrijf, bijvoorbeeld met zorg, de verkoop van streekproducten, de ontvangst van schoolklassen en groepen op de boerderij of verblijfsaccommodatie. Daarnaast is een bijdrage mogelijk om hun weilanden goed toegankelijk te maken voor vee en machines, door de aanleg van kavelpaden, dammen en bruggen. Ook voor de aanschaf van brede banden voor lagere bodemdruk is weer subsidie beschikbaar.
Verder kan voor duurzame innovaties een beroep worden gedaan op de subsidieregeling. Bijvoorbeeld voor slim hergebruik van grondstoffen zodat er minder afval is en kosten kunnen dalen. Of het behoud en versterken van biodiversiteit, opslag en productie van hernieuwbare energie en stimuleren van gesloten kringlopen.

De subsidie is beschikbaar voor agrariërs uit het ‘Groene Uitweg-gebied’: delen van het Gooi, de Vechtstreek en een klein stukje Amstelland. Dit geldt overigens ook voor boeren uit het Utrechtse deel uit het Groene Uitweg-gebied.

Bron: Nieuwe Oogst