Wie zijn wij

Land- en Tuinbouw Organisatie LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie in de negen provincies boven de Maas. LTO Noord werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden: agrarische ondernemers. Daarnaast zet LTO-Noord zich in voor een duurzame land- en tuinbouw en voor perspectief en ontwikkeling van de agrarische sector.

LTO Noord behartigt de belangen van ruim 21.000 boeren en tuinders in de negen provincies boven de grote rivieren. Het werkgebied bestaat uit 170 regionale afdelingen, waaronder de afdeling Gooi, Vecht & Amstelstreek. Deze afdeling is in 2011 ontstaan na een fusie van de afdeling Gooi & Vechtstreek en de afdeling Amstelstreek, Abcoude, Baambrugge.

werkgebied_lto-klein-gva
Wat doen wij?

LTO-Noord houdt zich bezig met:

  • Belangenbehartiging van haar leden;
  • Versterking van het ondernemerschap;
  • Promotie van de agrarische sector;

    met als doel: “Ruimte om te ondernemen”.
Ruimte om te ondernemen

Ruimte om te kunnen ondernemen is voor LTO Noord het belangrijkste aandachtsgebied. Ook bevordert LTO Noord het imago van de land- en tuinbouw als economisch belangrijke, innovatieve en duurzame sector die bijdraagt aan een aantrekkelijk platteland en aan het welzijn van alle Nederlanders. Ondernemerschap, werkgeverschap en vakmanschap liggen primair bij de individuele ondernemer. LTO Noord ondersteunt haar leden hierbij. LTO Noord wil bijdragen aan een gezonde, duurzame en veilige voedselproductie, een evenwichtige, gevarieerde en aantrekkelijke inrichting van het platteland, opwekking en gebruik van duurzame energie en multifunctioneel grondgebruik met nieuwe diensten. De wensen van consument en samenleving vormen hierbij geen bedreiging, maar juist een uitdaging. Ruimte maken om te ondernemen is daarbij essentieel.

Ruimte maken doen we door collectieve belangenbehartiging en versterking van het ondernemerschap. Dat zijn de kerntaken van LTO Noord.

Wij oefenen hiervoor invloed uit op politiek, overheid, marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Dit wordt op verschillende manieren door bestuurders en medewerkers in praktijk gebracht door te lobbyen, het organiseren van bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten en het opzetten van projecten.

Naast het behartigen van de agrarische belangen biedt LTO Noord service aan haar leden op het gebied van informatie, nieuwsvoorziening en individuele diensten.

De regionale afdeling LTO-Noord Gooi, Vecht & Amstelstreek zorgt voor de gemeentelijke belangenbehartiging en organiseert daarnaast diverse leden- en publieksactiviteiten. 

De agrarische sector

De agrariërs in de Amstel, Gooi & Vechtstreek produceren voedsel zoals vlees, melk, groenten, fruit, etc. Maar de agrarische sector zorgt er ook voor dat we allemaal kunnen genieten van een prachtig landschap. Het weidelandschap wordt namelijk onderhouden door de agrarische bedrijven die hier gevestigd zijn.

Boeren en tuinders zijn trots op hun bedrijf. Hun producten worden verkocht in de hele wereld. De agrarische sector vormt een substantieel deel van de Nederlandse economie. De totale agrosector levert een bijdrage van bijna 10 procent aan de Nederlandse economie en voorziet meer dan 660.000 Nederlanders van werk en inkomen. De sector is sterk internationaal georiënteerd: bijna twintig procent van de totale exportwaarde van Nederland komt voor rekening van de land- en tuinbouw.

20110529_0014_gvaIn de Amstel-, Gooi & Vechtstreek zijn circa 550 agrarische bedrijven, welke in totaal circa 9.500 hectare landbouwgrond beheren. Het betreft in deze regio voornamelijk “graasdierbedrijven”. Deze bedrijven hebben rundvee (koeien voor de productie van melk of vlees), schapen, geiten en/ of paarden. In Amstelland zijn naast de veehouderijbedrijven ook diverse (glas)tuinbouwbedrijven gevestigd. Zij telen vooral groenten, fruit en bloemen.
In de Amstel, Gooi en Vechtstreek komt ook op beperkte schaal akkerbouw voor. Bedrijven met varkens of pluimvee zijn nauwelijks aanwezig.

Agrarisch Natuurbeheer

Bijna 90 procent van de boeren in de Amstel, Gooi & Vechtstreek doet aan “agrarisch natuur- en landschapsbeheer”: ze beschermen de weidevogels, beheren bloemrijke slootkanten en landschapselementen zoals poelen en knotbomen of leggen natuurvriendelijke oevers aan. Met deze maatregelen wordt een goede leefomgeving gecreëerd voor een grote variëteit aan flora en fauna. En daarmee eveneens een prachtig landschap! De Agrarische Natuurverenigingen De Amstel (www.anvdeamstel.nl) en Vechtvallei (www.vechtvallei.nl) en De Utrechtse Venen (www.deutrechtsevenen.nl) ondersteunen de agrariërs hierbij.

Verbrede landbouw
Steeds meer boeren en boerinnen ontplooien naast de agrarische activiteiten ook “verbredingsactiviteiten” op hun bedrijf, zoals een verblijfsaccommodatie (B&B of minicamping), dagrecreatie (terrasje, boerengolf, poldersport), verkoop en verwerking van streekproducten, zorglandbouw, educatie (excursies en ontvangst van schoolklassen) en/ of kinderopvang. Ook in de Gooi, Vecht en Amstelstreek zijn dergelijke multifunctionele landbouwbedrijven actief, Een overzicht van de verbrede agrarische bedrijven in de Gooi & Vechtstreek is hier te vinden. Deze bedrijven staan open voor bezoekers (al dan niet op afspraak) en nodigen u van harte uit om een bezoekje te brengen aan hun bedrijf.

Landschapsfonds Vechtvallei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
LTO-Noord afdeling Gooi , Vecht en Amstelstreek werkt nauw samen met Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Vechtvallei. LTO-Noord en Vechtvallei hebben gezamenlijk het Landschapsfonds Vechtvallei opgericht. Middels dit fonds kan een nieuwe financiële impuls worden gegeven om het gewaardeerde landschap in de Vechtstreek in stand te houden en te versterken. In het  landschapsfonds kunnen namelijk inkomsten van publieke en private financiers worden gecombineerd en eenmalige bijdragen worden verduurzaamd tot structurele betalingen voor 'groene diensten'. Kijk voor mee informatie op www.vechtvallei.nl/landschapsfonds.

Boerderijeducatie Gooi & Vechtstreek

Vechtvallei en LTO-Noord willen de burger informeren over de agrarische sector. Diverse agrariërs bieden daarom aan (basis)schoolklassen en andere groepen de mogelijkheid om een educatief belevingsprogramma op de boerderij te volgen. Bezoekers kunnen op de boerderij zien, horen en voelen waar hun voedsel vandaan komt en wat er allemaal bij komt kijken om dit voedsel te produceren. Een onvergetelijke belevenis!

Kijk voor meer informatie op www.boerderij-educatie.nl.

MP3 verhalen

Op verzoek van LTO- Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek en de agrarische natuurvereniging Vechtvallei heeft de Polderwachter diverse MP3-verhalen ontwikkeld over de Gooi & Vechtstreek.De polderwachter vertelt verhaaltjes in het landschap. Het zijn geen verklarende teksten, maar kleine schilderijtjes om alledaagse dingen bijzonder te maken.Op de betreffende locaties zijn QR-codes aangebracht, waarmee u ter plekke het verhaaltje kunt downloaden op uw telefoon. Uiteraard kunt u ze ook beluisteren terwijl u achter uw computer zit. Deze MP3-verhalen zijn mede mogelijk gemaakt met subsidie vanuit De Groene Uitweg.

Er zijn verhalen over: