hand geven

Fusie tussen LTO afdelingen vordert.

De fusie tussen de gemeente Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude zal vanaf 1 januari 2019 een feit zijn. Ook voor onze LTO afdeling heeft dit grote gevolgen.

De fusie tussen de gemeente Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude hangt al heel lang in de lucht en zal vanaf 1 januari 2019 een feit zijn.

 

Ook voor onze afdeling heeft dit grote gevolgen. Zoals reeds op de ledenvergadering voorjaar 2018 gemeld, zijn wij bestuurlijk in bespreking met de afdeling Noord Zee Kanaal hoe om te gaan met deze verandering. Onwenselijk zou het zijn als 2 verschillende afdelingen in de toekomst op 1 gemeentehuis zouden moeten opdraven om zaken te bespreken en belangen te behartigen. Hier moest dus iets gaan gebeuren.

 

De optie om de leden van de nieuwe gemeente bij onze afdeling te verhuizen, zou de meest wenselijke optie zijn. Dit bleek echter een groot nadeel met zich mee te brengen voor de afdeling NZK. De afdeling NZK die dan nog overblijft, heeft een laag ledental na vertrek van de leden richting de afdeling Haarlemmermeer. 

 

In goed overleg met afdeling NZK, afdeling Kennemerland en beleidsmedewerkers van LTO Noord is toen besloten om de afdeling NZK op te splitsen. Het deel onder het Noordzeekanaal gaat bij de Haarlemmermeer, het deel boven het Noordzeekanaal gaat bij de afdeling Kennemerland. Niet alleen de leden gaan verhuizen, ook bestuursleden verhuizen mee, om het bestuur van de Haarlemmermeer en Kennemerland te versterken.

 

Waar staan we nu? De meeste punten zijn bestuurlijk reeds uitgewerkt door afvaardiging van de 3 genoemde besturen onder sturing van de beleidsmedewerkers van LTO Noord. Nu gaan de bestuursleden van NZK naar de bestuursvergadering van onze afdeling om verder alle punten uit te werken die ons als bestuur direct gaan raken.

 

Wordt vervolgd,

 

Uw voorzitter, Ton van Schie