zonnepanelen in gras

Boeren benaderd voor zonnepark

Gemeente Haarlemmermeer heeft plannen voor het realiseren van een groot zonnepark van maximaal 1.000 hectare bij Schiphol. De eerste boeren zijn al benaderd door projectontwikkelaars, weet voorzitter Ton van Schie van LTO Noord-afdeling Haarlemmermeer.

De gemeente wil in eerste instantie zoveel mogelijk inzetten op zonnepanelen op daken, maar wijst in het beleidskader zonneakkers Haarlemmermeer ook een zoekgebied van 1.000 hectare zonnepark voor 2050 aan. Dat is rond de landingsbanen Polderbaan en Zwanenburgbaan van Schiphol.
Vrijwel alle van deze noordelijker gelegen gronden bij Schiphol heeft de agrarische sector in gebruik. Boeren pachten deze gronden van Schiphol, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en hebben ze zelf in gebruik.

Volgens de gemeente is zij genoodzaakt ook in te zetten op grootschalige zonneakkers in het buitengebied. ‘Dit is de minst wenselijke trede in de zonneladder omdat het ten koste gaat van agrarisch gebied en vraagt om duidelijke planologische uitspraken’, stelt de gemeente. Zij concentreert de opgave in een zoekgebied om versnippering te voorkomen.
Een van de voorwaarden voor aanleg van een zonneakker is dat onderzoek moet plaatsvinden naar de effecten op de agrarische sector van het onttrekken van een grote hoeveelheid landbouwgrond.

‘Onwijs grote opgave’
Van Schie zat met de gemeente om tafel om te spreken over de plannen voor zonneakkers. Hij spreekt van een ‘onwijs grote opgave’. ‘LTO Noord is geen voorstander van zonnepanelen op landbouwgrond. Maar ik kan mij voorstellen dat sommige boeren dit als kans zien. We moeten ervoor waken dat de regio niet verpest wordt door mensen die alleen op winstbejag uit zijn.’

De plannen van de gemeente leveren discussies op bij melkveehouder Peter Könst uit Hoofddorp. Hij heeft 25 hectare grasland en pioenrozen in het zoekgebied. ‘Zakelijk gezien is het ingewikkeld. Ik ben ondernemer en op zoek naar kansen. De melkveehouderij staat voorop, maar financieel verwacht ik met dit plan te kunnen plussen’, zegt hij.
‘Wat als we meewerken en bijvoorbeeld andere grond ervoor terugkrijgen of ergens anders gaan boeren? Maar mijn zoon en opvolger wil helemaal niets van het zonnepark horen. Hij wil hier blijven boeren en geen grond afstaan. Hij vindt het zonde van het gebied.’

De gemeenteraad van Haarlemmermeer moet nog instemmen met het beleidskader zonneakkers Haarlemmermeer.

Bron: Nieuwe Oogst