Zonbeleid aangepast

In de stemming over het zonbeleid van de Gemeente haarlemmermeer is middels een ingediend amendement het zoekgebied aangepast.

Zoals u wellicht weet heeft onze gemeenteraad donderdag 14 juni het beleidskader zonneakkers vastgesteld.

De gemeenteraad heeft bij de besluitvorming besloten om het zoekgebied voor grootschalige zonneakkers aan te passen. Dit door een ‘amendement’ aan te nemen. Het zoekgebied gaat nog steeds uit van de ‘Zonnecarré’, maar deze is verkleint ten oosten van Vijfhuizen en is vergroot ten zuiden van Zwanenburg. Op de bijgevoegde kaart staan de wijziging aangegeven.