Bert Verduin

'Veel energie op schadeovereenkomst met Tata Steel'

‘Als LTO Noord-afdeling Heemskerk zijn we bezig met de gevolgen en oplossingen van de waterproblematiek die zich in 2014 afspeelde, de inrichting van het buitengebied en we hebben in 2018 een schadeovereenkomst getekend met Tata Steel’, zegt Bert Verduin, nieuw bestuurslid van de afdeling.

Kunt u zichzelf voorstellen?
‘Ik ben Bert Verduin, 54 jaar en heb een bloemenkwekerij in Heemskerk. Op 2 hectare onder glas en in de vollegrond teel ik sneeuwballen en zomerbloemen. De hoofdteelt van mijn bedrijf is sneeuwballen, waarvan ik zo’n twintigduizend struiken op jaarbasis teel.’

Waarom bent u toegetreden tot het bestuur van LTO Noord-afdeling Heemskerk?
‘Mijn opa en mijn vader waren altijd al lid van LTO Noord en zijn allebei bestuurlijk actief geweest. Ik vind het ook belangrijk om lid te zijn van LTO Noord. Collectief staan we als agrarische sector sterker tegenover de overheid en politiek. Als bestuurder wil ik daar graag mijn steentje aan bijdragen naast de drukke werkzaamheden op mijn bedrijf en in mijn gezins- en verenigingsleven.’

Waar is de afdeling mee bezig?
‘We zijn bezig met de gevolgen en oplossingen van de waterproblematiek die zich in juli 2014 afspeelde. Door een clusterbui kwamen bepaalde delen in ons gebied onder water te staan. Door verstopte duikers en obstakels in de vorm van leidingen van nutsbedrijven kon het water niet wegkomen en stonden percelen met bloembollen langdurig onder water, waardoor opbrengstschade ontstond.
‘Door het trage ambtelijke apparaat lopen de gesprekken over oplossingen al bijna vijf jaar. We blijven energie steken in dit item, zodat een dergelijke situatie zich niet weer voordoet.’

Waar is de afdeling verder mee bezig?
‘We zijn ook bezig met de inrichting van het buitengebied. Met name de recreatietak en woningbouw hebben plannen voor uitbreiding in het buitengebied. Daarnaast wil gemeente Heemskerk een manege in het gebied vestigen.
‘Het is belangrijk dat wij inzetten op het behoud van voldoende tuinbouwgrond. De gronden in ons gebied zijn al schaars. We moeten verdere versnippering voorkomen.
‘In 2018 heeft onze afdeling veel energie gestoken in de schadeovereenkomst met Tata Steel. Hierin is de vergoeding van eventuele schade aan gewassen, veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten van het staalbedrijf, geregeld.’

Bron: Nieuwe Oogst