Geslaagde huiskamerbijeenkomst Ten Boer

Groot zijn door klein te blijven. Ook al is Het Hogeland een grote afdeling, de bijeenkomsten hoeven niet altijd groot te zijn.

Op maandag 3 juni hebben we daarom een huiskamerbijeenkomst gehouden in de voormalig gemeente Ten Boer. Omdat dit gebied nu onder de gemeente Groningen valt zijn er een aantal specifieke onderwerpen welke daar meer spelen. Om hierover van gedachten te wisselen kwam een delegatie van het bestuur langs. Diverse onderwerpen kwamen langs zoals bijvoorbeeld mijnbouwschade en versterking , de infrastructuur, maar ook ideeën voor verbinding tussen boer en burger.

Ook de verhoging van de OZB en het op te richten ondernemersfonds kwamen langs. Voor het ondernemersfonds zoeken we nog één of twee personen welke mee willen denken over de besteding van de gelden.
Als bestuur kijken we terug op een vruchtbare avond.