Midzomeravondbarbecue, een nieuwe traditie geboren?

Men neme een mooie midzomeravond, een bijzondere locatie en lekker eten en een nieuwe traditie in de afdeling Het Hogeland lijkt te zijn geboren.

Na de startbijeenkomst was het tijd om de onderlinge banden aan te halen en/of te versterken.

De afgelopen tijd is er gekeken welke activiteiten er in de diverse voormalige afdelingen gehouden werden. Hieruit bleek dat een barbecue zowel met als zonder excursie bij meerdere afdelingen gehouden werd. Een plan was geboren, een barbecue zou het worden in combinatie met een mogelijke excursie ergens in juni. Bij een blik op de kalender en de maanstanden kwam de 21e juni langs als mogelijke datum. Het besluit was snel genomen, een midzomeravondbijeenkomst zou het worden.

Toen was de volgende vraag, welke locatie, bij wat voor soort bedrijf. Het liefst buiten, maar ook aan een slecht weer locatie moest worden gedacht. Ineens kwam de opmerking over de tafel “kan het niet bij jou Lammert?” Het bleek al snel dat het een goede optie was, een meer dan grote tuin, maar ook genoeg schuurruimte om veel mensen te kunnen ontvangen. Ook waren er meerdere rondleidingen mogelijk en het belangrijkste we waren welkom bij de familie Westerhuis.

Ongeveer 125 leden kwamen op de uitnodiging af en genoten van de omgeving, het eten en het gezelschap.Op de avond werden er door Martje Westerhuis een tweetal rondleidingen verzorgd door de tuin. Hierbij werd ook de geschiedenis van het huis benoemd. Ook de rondleidingen van  Lammert Westerhuis langs de vleeskippen en de nieuwe aardappelbewaarloods werden druk bezocht.

Het was mooi om de gesprekken tussen de verschillende sectoren bij de barbecue te volgen; pootgoedtelers legden uit waarom ze met een karretje door de aardappelen rijden; de melkveehouders vertelden hoe ze de koeien koel proberen te houden bij de aangekondigde hittegolf. Hieruit bleek dat we ook als agrariërs onderling niet alles weten van andere agrarische sectoren.

In zijn openingswoord gaf de voorzitter aan dat er veel ontwikkelingen op de agrarische sector afkomen en dat de publieke opinie door onvolledige en eenzijdige informatie gevoed wordt. Het is daarom belangrijk om zelf steeds weer je eigen verhaal te vertellen aan de burger. Vertel daarom eens aan een burger hoe je het vee koel houdt bij een hittegolf of waarom je met zo'n karretje door de aardappels rijdt.

Midzomeravondbarbecue

Enkele foto's van de Midzomeravondbarbecue. (om deze allemaal te zien, dient u in te loggen)

We proberen overzichtsfoto's te maken. Wanneer u op een foto zichtbaar bent en daar bezwaar tegen heeft, neem dan contact op, dan wordt de foto van de site gehaald.