Jeljer Wynia

Project Spaarbodem

Spaarbodem is een project in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest in Groningen. In dit project wordt er samen met akkerbouwers gewerkt aan bodembeheer.

Dit project wordt uitgevoerd in themagroepen, met elk een eigen thema. Deze themagroepen worden begeleid door een deskundige op dat thema. Per themagroep wordt een demobedrijf geselecteerd waar een praktijkproef met bodemverbeterende maatregelen zal worden uitgevoerd. Daarnaast zal de deskundige met alle deelnemers een soort scan van het bedrijf maken en kijken welke maatregelen op dat bedrijf passend zijn.
Er wordt gezocht naar akkerbouwers die interesse hebben in dit project en willen deelnemen. Graag willen we het project ook bij jullie onder de aandacht brengen.

Meer informatie is te vinden in de folder over spaarbodem .