Jaarvergadering LTO Noord HLS bij TB&S Spitskool op 18 maart

Op maandag 18 maart houdt LTO Noord-KAVB afdeling HLS haar jaarvergadering. De jaarvergadering wordt net als voorgaande jaren gecombineerd met een bedrijfsbezoek. We zijn hiervoor te gast bij TB&S Spitskool in Sint Pancras (Vroonermeerweg 1).

TB&S is een innovatief groenteteeltbedrijf. Het belangrijkste product is witte spitskool en paarse spitskool, maar er wordt ook witte kool, rode kool, (Baby) Romaine sla en paksoi geteeld. Op het gebied van telen, opslaan, verwerken en verhandelen zijn zij een van de grootste en meest vernieuwende groentespecialisten van Europa.

Het programma voor de avond:

19.30 uur   Ontvangst met koffie/thee
19.45 uur   Jaarvergadering
20.45 uur   Presentatie door Dirk Swager over het bedrijf
21.00 uur   Rondleiding door het bedrijf
21.45 uur   Informeel samenzijn met een hapje en een drankje. Afsluiting om 22.30 uur.

In onderstaande bijlagen vindt u de agenda, het verslag van de jaarvergadering op 14-3-2018, het Jaarverslag 2018, het Financieel jaarverslag 2018 + Begroting 2019 en het Financieel jaarverslag 2018 + Begroting 2019 OFS-gelden. Op de jaarvergadering zijn de stukken ook op papier voor u beschikbaar.

Wilt u de stukken vóór de jaarvergadering per post ontvangen dan kunt u een mail sturen naar mvdiesen@ltonoord.nl of deze telefonisch opvragen bij Marjolijn van Diesen, tel. 088-888 66 66.

Aanmelden vóór 16 maart
In verband met de rondleiding en catering is aanmelden noodzakelijk. U kunt zich aanmelden voor de jaarvergadering via e-mail: mvdiesen@ltonoord.nl of telefonisch bij Marjolijn van Diesen: 088-888 66 66.

Bijlagen:
Agenda jaarvergadering 18-3-2019
Bijlage 1 - Verslag jaarvergadering 14-3-2018
Bijlage 2 - Jaarverslag 2018
Bijlage 3 - Financieel Jaarverslag 2018 en Begroting 2019 LTO Noord-KAVB HLS 
Bijlage 4 - Financieel Jaarverslag 2018 OFS-gelden
Bijlage 4a - Begroting 2019 Agro Ondernemersfonds