Over onze afdeling

Onze afdeling heeft bestuursleden die verspreid zijn over het werkgebied. Op deze manier worden de signalen per regio goed opgepikt en weet het bestuur wat er leeft in het gebied. Via nieuwsbrieven, e-mail, ledenavonden, persoonlijke gesprekken, telefonisch en binnenkort via Twitter, blijven we in contact met de leden. Via huiskamerbijeenkomsten proberen we de contacten met de leden verder te versterken. Het bestuur wordt versterkt door enkele adviseurs vanuit de Agrarische Jongeren.

Hoofdtaak van de afdeling is het contact met de gemeenten. Het gaat hierbij om zaken als bestemmingsplannen, huisvesting seizoenwerkers, prut op wegen, onderhoud wegen, bereikbaarheid en alle andere zaken die agrariërs betreffen. Ook is er veelvuldig overleg met het HHNK over waterberging, schouw en waterkwaliteit. Samen met onze leden boeken we resultaten! Wij zijn er dan ook van overtuigd dat LTO Noord-KAVB voor de leden een financieel voordeel binnensleept, dat een veelvoud bedraagt van de contributie. Voor ons is een lidmaatschap van LTO Noord-KAVB dan ook vanzelfsprekend!