Jaarvergadering 2019

Donderdag 14 maart 2019 hadden we een geslaagde jaarvergadering van onze afdeling.

Nadat voorzitter Johan van Driel de avond opende, volgende het officiële gedeelte met o.a. de financiën en verkiezingen van zittende bestuursleden die herkiesbaar zijn en twee nieuwe bestuursleden.
Van links naar rechts, zittend vooraan Johan van Driel (voorzitter, herkiesbaar) Jelle Knoot( nieuw bestuurlid PHJW)
Staand Bas Blok( nieuw bestuurslid), Pieter Hage(bestuurslid, herkiesbaar) Paula Oudijk(bestuurslid herkiesbaar, PR commissie)
De gene die herkiesbaar waren zijn opnieuw gekozen voor de volgende bestuursperiode.

In het tweede gedeelte van de avond gaf wethouder Paul Boogaard zijn visie op de Toekomst van de Agrarische sector in De Hoeksche Waard.