Agrisafari 2019

Op agrisafari in de Hoeksche Waard

Afgelopen zaterdagmiddag 6 juli heeft de Agrisafari plaatsgevonden welke door het bestuur van LTO Noord afdeling De Hoeksche Waard is georganiseerd.

Het doel van deze agrisafari was om de nieuwe gemeenteraadsleden van de gemeente Hoeksche Waard en de leden van de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta kennis te laten maken met agrarische sector van de Hoeksche Waard.

Met ca 30 personen vertrokken we met de bus vanaf het gemeentehuis te Maasdam richting de eerste stop, Potplantenkwekerij Preesman. Onderweg werden de aanwezigen welkom geheten en werd het bestuur voorgesteld.

Bij Potplantenkwekerij Preesman werden we welkom geheten door Kees en Colinda Preesman. We kregen een algemene inleiding over het bedrijf van Colinda gevolgd door een bedrijfsrondleiding. Tijdens het bezoek werden verschillende zaken m.b.t. de glastuinbouw uitgelegd en besproken, zeker de glas-voor-glas regeling en de welhaast onmogelijke uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven werd voor het voetlicht gebracht van de gemeenteraads- en waterschapsleden. Daarnaast werd er ook nog in het algemeen aandacht besteed aan de huisvesting van seizoens arbeidskrachten.

Na een bakje koffie en nog wat onderling napraten werd er richting gezet richting het Oudeland van Strijen/ De Hoekse weg. Onderweg informeerde Henk Westerlaken over Natura 2000 gebieden, PAS en de ganzenproblematiek.

Onderweg kwamen we al verschillende akkerranden tegen en nam Janneke Zevenbergen van Rietgors/CCHW het woord en vertelde het gezelschap over het ontstaan van de akkerranden en hoe hier deze heden ten dage mee wordt omgegaan. Bij Janneke en Bas Zevenbergen hebben we een korte tussenstop gemaakt om een combinatierand van een eenjarige bloemenrand met een meerjarige Graskruidenrand te bekijken. Het was duidelijk te zien dat deze randen vol met nuttige insecten zitten!

Onderweg naar de volgende stop nam Pieter Hage het woord om iets te vertellen over het belang van goed en veilig landbouwverkeer in acht nemende dat de voertuigen steeds groter worden en dat de landbouw wel hinder ondervind van snelheidsbeperkende maatregelen maar de automobilist bijna niet. Ook het onderhoud van de wegen en het maaibeheer van de bermen kwam aan bod.

Aangekomen aan de Bommelskoussedijk presenteerde Hans Rozendaal een proef met strokenteelt/stripcropping. In dit concept wordt er in stroken van 3mtr om en om groentes en grasklaver geteeld. In deze proef moet duidelijk worden of natuurlijke vijanden het gewas schoon kunnen houden en ook wordt gekeken of de nutriënten die de grasklaver in zich heeft ook gebruikt kunnen worden voor de groentes op de andere stroken.

Tijdens het relaas van Hans werden we verstoord door Leon Noordam van H-Wodka. Leon kwam met zijn grote trekker en kipwagen met luchtdrukwisselsysteem het land opgereden om na het verhaal van Hans meer uitleg te geven over de projecten in het kader van bodemverbetering, bodemdrukbeperking en peilgestuurde drainage.

Na het verhaal van H-Wodka is er nog een proef met minigroentes, geschikt voor 1tot2 persoons huishoudens bekeken waarna men in de bus stapte richting het laatste bedrijf wat bezocht zou worden. Onderweg informeerde Hans de aanwezigen over asbestsanering, energie opwekking door boeren en het standpunt van LTO daarin.

Als laatste bedrijf bezochten we Commijs-Hoeksche Zuivel. Petra Commijs vertelde over het bedrijf en de geschiedenis en schetste zo gelijk een duidelijk beeld van de problematiek waar sommige veehouders mee kampen, zeer zeker een eye-opener voor vele aanwezigen. Na een drankje en een ijsje was er een rondleiding door de stal.

Om 16:45 uur was het weer tijd om richting het gemeentehuis te gaan, onderweg zijn de aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid en voorzien van de toekomstvisie van LTO de Hoeksche Waard en een pakketje met lokale producten.

Al met al was het een zeer nuttige middag die door de aanwezigen zeer op prijs werd gesteld. We hebben met elkaar de nieuwe gemeenteraadsleden en waterschapsleden een inkijkje kunnen geven in de situatie van de agrarische sector binnen de Hoeksche Waard met de innovaties die er zijn maar ook problemen voor het voetlicht kunnen brengen. We hopen dat we op deze manier ook makkelijker in contact kunnen komen met de gemeenteraad om zo onze standpunten en problemen duidelijk te kunnen maken.

We hopen dat we door deze Agrisafari een beter begrip hebben kunnen kweken voor de agrarische sector binnen de Hoeksche Waard zodat op het moment dat we standpunten en/of problemen bij de gemeenteraad willen inbrengen deze ook beter begrepen zullen worden.

Het bestuur van LTO Noord afdeling De Hoeksche Waard