zonnepanelen in gras

Johan van Driel: Zonneweides

Pitch Johan van Driel namens LTO Noord afd. de Hoeksche Waard tijdens symposium Zonneweides georganiseerd door HWL in NLC te Numansdorp d.d. 17 maart 2017

LTO is de agrarische ondernemersorganisatie. De organisatie werkt aan het versterken van de economische en maatschappelijke positie van haar leden, boeren en tuinders. Door ruimte te maken of te houden.

Omdat wij voor onze ondernemers in de agrarische sector staan, ben ik voor zonneweides. Zeker als wij onze realiseren dat boeren en tuinders bij 42 procent van de duurzame opwekking in Nederland betrokken zijn. De agrarische sector blijft innoveren, streeft naar verregaande verduurzaming en heeft daar de mogelijkheden voor.

Ik heb wel een worsteling. Het aanleggen van zonneweides gaat ten koste van de teelt van grondstoffen die gebruikt worden voor het maken van ons voedsel. Goede landbouwgrond in Nederland uit productie nemen, betekent in het buitenland 2 tot 3 maal zoveel grond in productie nemen. Wat betekent dit voor ontbossing en verwoestijning in de wereld? Kortom, is de natuur en het milieu wereldwijd gediend met zonneweides in Nederland? Als akkerbouwer, ondernemer maar ook als wereldburger worstel ik met deze vraag.

Het aanleggen van zonneweides gaat ten kosten van de agrarische structuur omdat de gronden voor jaren uit productie worden genomen. De sector levert veel werkgelegenheid en draagt behoorlijk bij aan onze exportwaarde.

Daarom ben ik van mening dat de realisatie van zonneweiden alleen kan wanneer de potentie voor zonne-energie in bestaand bebouwd gebied eerst benut wordt. Overheden dienen hiervoor een stimulerend effect in ruimtelijk beleid op te nemen. Mocht het buitengebied dan toch in beeld komen dat dient eerst naar het bouwblok en naar niet-agrarische functies gekeken te worden. Denk hierbij aan bedrijventerreinen, geluidswallen of -schermen, overhoeken en bermen.

Mocht het plaatsen van zonnepanelen op landbouwpercelen niet te voorkomen zijn dan dient wildgroei voorkomen te worden en de agrarische bestemming behouden te blijven.

Maatschappelijk zie ik kansen bij de ontwikkeling van zonneweiden. Het geeft de agrarische sector een maatschappelijk platform om de discussie te voeren over de wijzigende rollen van de landbouw. Is die rol het produceren van voedsel of gaat deze verder nl.: het voorzien in de primaire levensbehoefte van ieder van ons. Dit zijn naar mijn mening: voedsel, schoon water en lucht en energie. De politiek is hierbij aan zet.

Johan van Driel
Voorzitter


Praat mee

Om mee te kunnen discussiëren dient u eerst in te loggen.