Akker

Uw mening gevraagd over de toekomst van de Wieringermeer

Na een traject van 2 jaar heeft de gemeente Hollands Kroon in juni 2019 het gebiedsplan Wieringermeer gepresenteerd. Aanbevelingen met de grootste impact zijn de komst van aanzienlijk meer datacenters en glastuinbouwbedrijven.

De gemeenteraad heeft beslist dat voordat het plan aangenomen kan worden, er eerst beter in gesprek gegaan moet worden met de burgers. Deze gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden en adviesbureau BVR heeft op basis hiervan een advies samengesteld. 
Alle informatie over het gebiedsplan en het advies vindt u hier: https://www.hollandskroon.nl/gebiedsplan

Wij vragen ons echter af of dit advies de mening vertegenwoordigt van de burgers die betrokken waren. Verder is een aantal zaken niet aan de orde gekomen die wel door de gemeenteraad genoemd zijn. Daarom heeft LTO Noord afdeling Hollands Kroon besloten om een enquête te houden onder de plaatselijke bevolking.

De uitslag van de enquête bieden wij aan de gemeente aan. Om een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen, is het van belang dat zoveel mogelijk burgers meedoen aan deze enquête. Wij verzoeken u daarom om deze enquête in uw directe omgeving te verspreiden.

Meedoen is anoniem. We vragen wel uw mailadres om dubbellingen te filteren, maar deze wordt niet opgeslagen.

De enquête vindt u hier: https://forms.gle/FC1u2fUS2XQHUnBe8