Zon op Dak in Hollands Kroon uitnodiging informatieavond

LTO Noord heeft samen met gemeente Hollands Kroon, Rabobank en Liander een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. Op 11 maart en 23 maart worden er voor agrarische ondernemers in het gebied informatiebijeenkomsten georganiseerd over het project ‘Zon op Dak’ waarbij de haalbaarheid van zonnepanelen op agrarische daken wordt getoetst.

Alle agrariërs uit gemeente Hollands Kroon zijn welkom op de informatieavond op 11 of 23 maart. Aanmelden kan via het formulier onderaan deze pagina. Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven op nut en noodzaak van duurzame energieopwekking via zonnepanelen, de voordelen van het doen van een energiescan voor agrarische bedrijven en de mogelijkheden voor agrarisch ondernemers om onafhankelijk advies te ontvangen.  

Extra inkomen
Met zonnepanelen kunnen boeren voorzien in de energiebehoefte van het eigen bedrijf of een extra maandinkomen. Dankzij de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is nu een uitstekend moment voor agrarisch ondernemers om de mogelijkheden naar zonnepanelen op hun bedrijfsdak te onderzoeken. Investeren in zonnepanelen draagt bij aan de energietransitie zonder dat daarvoor kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd voor zonneparken.

Energiescan
In het project wordt een bedrijfsspecifieke en onafhankelijke energiescan aangeboden. Deze scan maakt het voor agrarisch ondernemers inzichtelijk of het plaatsen van zonnepanelen een verstandige bedrijfsinvestering is, geeft inzicht in terugverdientijd en vormen van financiering, waaronder de salderingsregeling en SDE+-subsidie. Op basis van de scans kan de netbeheerder de geplande netverzwaring gerichter aanpakken.

Grijp kans op netverzwaring
Door de investeringsplannen in zonne-energie van alle agrariërs in de gemeente Hollands Kroon in beeld te brengen weet Liander of de aansluitcapaciteit voldoende is en waar het netwerk om aanpassing vraagt. 

Aanmelden voor informatiebijeenkomst
Woensdag 11 maart, 19:30 - 21:30 uur: Leven van de Wind, Oosterterpweg 12, Wieringerwerf 
Maandag 23 maart, 19:30 - 21:30 uur: Leven van de Wind, Oosterterpweg 12, Wieringerwerf

Wij vragen u zich van te voren aan te melden via onderstaand formulier: 

*
*
*
*
*
*
*
*
*