Onderzoeksresultaten toekomst agrarische sector Hollands Kroon bekend

De afgelopen weken heeft de Amsterdam Green Campus een onderzoek uitgevoerd naar de agrarische sector in Hollands Kroon. Samen met de gemeente Hollands Kroon heeft de LTO Noord-afdeling hier opdracht voor gegeven. Op basis van interviews en een enquête is uitgezocht wat de agrarische sector nodig heeft voor de toekomst, en hoeveel ruimte daarvoor nodig is.

Ruim 200 agrarisch ondernemers hebben de enquête ingevuld, waarmee een goed beeld is gevormd hoe de sector er in de gemeente voor staat, en wat er voor nodig is om een goede toekomst tegemoet te gaan. Het afdelingsbestuur geeft aan in de toekomst veel aan de uitkomsten van het onderzoek te hebben, bijvoorbeeld in het geval er weer claims worden gelegd op landbouwgrond.

Agrarische sector in Hollands Kroon kan geen hectare missen
Belangrijkste uitkomst is dat er in Hollands Kroon sprake is van een professionele innovatieve productiesector. De omstandigheden in dit gebied zijn zeer gunstig voor de agrarische productie. De opgave voor de komende jaren is om de samenwerking op te zoeken, zowel binnen de sector als met de overheid, om kennisontwikkeling te bevorderen en uiteindelijk te bereiken dat Hollands Kroon tot de meest innovatieve agrarische gebieden van Nederland behoort. Ook kwam heel duidelijk uit het onderzoek naar voren dat de sector geen hectare aan grond kan missen, ondernemers zien volop kansen en willen deze benutten. 

In september vervolggesprekken
LTO Noord afdeling Hollands Kroon en de gemeente gaan verder in gesprek met de ondernemers om te bespreken hoe hieraan invulling kan worden gegeven. Eind augustus ontvangen alle agrarisch ondernemers in de gemeente hiervoor een uitnodiging. Hoe dit wordt georganiseerd is mede afhankelijk van de mogelijkheden die er op dat moment zijn vanuit de maatregelen rondom het coronavirus.

Lees hier het volledige onderzoeksrapport.

Noord-Hollands Dagblad 13-7-2020:
Agrariërs in Hollands Kroon hebben meer grond nodig