Word educatieboer! Aanbod training Belevend Leren in de Kop van Noord-Holland

Misschien heeft u weleens kinderen ontvangen op uw bedrijf om hen wat te vertellen over het leven op de boerderij of tuinderij. Verschillende ondernemers doen dit met veel enthousiasme en dat is van groot belang voor de agrarische sector.

Boerderijlessen voor scholen worden landelijk aangeboden via de website van Boerderijeducatie Nederland. Op www.boerderijeducatienederland.nl kunnen scholen zien welke educatieboeren in de buurt actief zijn. Op de kaart met het aanbod aan boerderijeducatie is de Kop van Noord-Holland een ‘witte vlek’. Dat is opvallend, omdat de Kop van Noord-Holland een belangrijke voedselproducerende regio is met veel agrarische bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren. 

Om bij Boerderijeducatie Nederland aan te sluiten moet een educatieboer of -tuinder bij een regionaal samenwerkingsnetwerk zijn aangesloten en het keurmerk van Boerderijeducatie Nederland hebben. Hierover vindt u hieronder meer informatie.

Training Belevend Leren
Een keurmerk voor boerderijeducatie waarborgt een constante kwaliteit van boerderijlessen. Voor certificering moet in ieder geval de training Belevend Leren gevolgd worden. De training, die bestaat uit vier dagdelen, is opgezet om inspirerende educatielessen voor jong en oud te kunnen geven. Na afloop:

  • Weet u op een goede pedagogisch verantwoorde en didactische manier de boodschap aan te bieden. 
  • Heeft u kennis opgedaan van praktische werkvormen.
  • Weet u wat belevingswaarden zijn en welke belevingswaarde uw eigen bedrijf en omgeving heeft voor uw doelgroepen (kijkend naar verschillende niveaus/leeftijdsgroepen).
  • Kunt u verschillende lesvoorbereidingen (afwisseling) maken die aansluiten op de leerdoelen van school en deze uitvoeren.
  • Kent u de benodigde randvoorwaarden (t.a.v. veiligheid, voorzieningen en organisatie). 
  • Heeft u geoefend met diverse didactische werkvormen. 
  • Bent u zich bewust van de wijze waarop u voor een groep staat.

Dit najaar start de cursus Belevend Leren in de Kop van Noord-Holland. Wilt u graag educatieboer worden en aansluiten bij het educatienetwerk Hollands Noorden? Of heeft u interesse en wilt u graag meer informatie? Neem dan contact op met Annelie Lekkerkerker, via alekkerkerker@ltonoord.nl of 06-48 01 84 33

Boerderijeducatienetwerk in de Kop van Noord-Holland
Er zijn enkele boeren en tuinders die al schoolklassen of geïnteresseerden op verzoek rondleidingen en excursies geven op hun bedrijf. Toch is dat allemaal erg versnipperd en deze bedrijven zijn niet direct zichtbaar en benaderbaar voor scholen. Bovendien is het niet wenselijk en zonde van de tijd als iedere agrariër zelf scholen gaat benaderen. Het belang van boerderijeducatie in combinatie met de vraag vanuit scholen en de behoefte aan meer structuur en organisatie aan de aanbodkant, vormen de basis voor het project ‘Boerderijeducatie Hollands Noorden’. 

LTO Noord regio West werkt samen met Jong leren Eten (JLE) in de Kop van Noord-Holland om een regionaal samenwerkingsnetwerk op te zetten en agrarisch ondernemers de mogelijkheid te geven om zich aan te sluiten bij Boerderijeducatie Nederland. Er is gekozen voor Boerderijeducatie Nederland omdat dit een bekend netwerk is voor scholen en andere organisaties en er ook een vergoeding voor u als ondernemer geregeld is. Op die manier investeren we voor de lange termijn in het opleiden van boeren en tuinders.