Datacenter

LTO Noord Hollands Kroon in beroep tegen vergunning datacenter

Op 5 januari 2021 heeft de gemeente Hollands Kroon een vergunning verleend aan Microsoft voor de bouw van een datacenter nabij Middenmeer. LTO Noord Hollands Kroon gaat tegen deze verleende vergunning in beroep.

‘Ik wil benadrukken dat wij zeer prettig samenwerken met gemeente Hollands Kroon, maar wat betreft de grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen in de Wieringermeer kijken wij echter kritisch naar het gemeentelijk beleid’, zegt Wim Mostert voorzitter van LTO Noord Hollands Kroon. ‘Het druist in tegen de belangen van onze leden. Vergunningen worden makkelijk verleend, zonder dat er vooraf heldere kaders zijn gesteld en de gevolgen goed zijn afgewogen. Zaken als koelwaterverbruik, stikstofuitstoot en de omvang van de ontwikkelingen, baren de agrarische sector in het gebied zorgen.’

Bedreiging van grootschalige ruimtelijke ontwikkeling
De stap om in beroep te gaan moet gezien worden in een groter geheel. LTO Noord Hollands Kroon wil een rem zetten op de grootschalige ontwikkelingen in de Wieringermeer die ten koste gaan van schaarse agrarische grond. Uit recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van de gemeente en LTO Noord, blijkt dat de agrarische sector in Hollands Kroon geen hectare kan missen. Verdere uitbreiding van het gebied rondom Agriport is daarom een ongewenste ontwikkeling voor de agrarische sector in heel Hollands Kroon.

Overigens ziet LTO Noord Hollands Kroon het belang van datacenters. ‘Ook de agrarische sector maakt steeds meer gebruik van hightechtoepassingen met grote databehoeften. Dat wil echter niet zeggen dat vergunningen zo makkelijk verleend zouden moeten worden en daarom roepen wij gemeente Hollands Kroon op om zorgvuldig om te gaan met het gebied.’, vervolgt Mostert. ‘Wij hopen nog heel lang te kunnen floreren op de uitstekende landbouwgrond van Hollands Kroon.’