Over onze afdeling

Het kenmerk van de gemeente/afdeling: een groot gebied met veel platteland en 22 kleine dorpskernen. Je zou kunnen stellen dat het een typisch agrarische gemeente is. Hollands Kroon is de 3e grootste gemeente van Nederland met een oppervlakte van 620 vierkante kilometer.
De agrarische sector is in al zijn facetten aanwezig: akkerbouw, veehouderij (intensief en extensief), glastuinbouw, bloembollen, snijbloemen met in al deze takken de verschillen in gewassen en dieren.

De LTO Noord afdeling Hollands Kroon behartigt de belangen van haar leden op gemeentelijk, (sub)regionaal, provinciaal, thematisch en sectoraal niveau waarbij het realiseren van een (economisch) duurzame agrarische bedrijfsontwikkeling centraal staat.
Als bestuur hebben we bekeken hoe we de belangen van de leden in dit grote en gevarieerde gebied het best konden behartigen. We zijn toen gekomen tot een bestuur waarin alle takken vertegenwoordigd zijn in de portefeuilles van de bestuursleden. Met daarnaast werkgroepen die opgericht zijn en worden als er in een gebied van de afdeling iets speelt wat de agrarische sector raakt. Een werkgroep bestaat uit 1 of 2 bestuursleden aangevuld met leden uit het gebied waar een desbetreffend probleem speelt. Dit heeft als voordeel dat er een hoge dosis gebiedskennis aanwezig is en bovenal extra gedrevenheid om tot een goed resultaat te komen.

Contactgegevens en portefeuilleverdeling van de bestuursleden en de samenstelling van de werkgroepen vindt u op deze website.

We gaan er als bestuur voor om voor nu en in de toekomst de agrarische sector goed op de kaart te houden, zodat ons mooie landschap agrarisch geaard blijft.