Excursie 3 september 2019

Verslag excursie LTO Noord Kaag en Braassem

Een bus vol LTO’ers bracht dinsdag 3 september een bezoek aan Windmolenpark ‘Noordoostpolder’ gevolgd door een ‘Ginkiestocht’ door het voormalige eiland Urk. Het werd een leerzaam en zeer geslaagd dagje-uit.

WINDEXPERIENCE en URK

Op de boerderij van Renne in Nagele, waar Informatiecentrum ’11 Beaufort’ is gevestigd, werd het gezelschap met koffie en gebak ontvangen. Rob Renne vertelde er over de duurzame energiewinning in zijn gebied. Het windmolenpark aan de westkant van de Noordoostpolder telt in totaal 86 windturbines, waarvan 26 op het land en 48 in het aangrenzende water van het Ijsselmeer. Het park, dat is gebouwd in de periode 2013-2017, produceert ca 1,4 miljard kWh elektriciteit. Dat is genoeg om ruim 400.000 huishoudens van energie te voorzien. De windturbines in het water zijn 149 meter hoog; hun vermogen is 3 MW per turbine. De windturbines op het land hebben een vermogen van 7,5 MW. Ze zijn 198,5 meter hoog.
De inwoners en agrariërs van de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland konden met behulp van obligaties en aandelen participeren in het buitendijkse deel van het windpark dat in het Ijsselmeer is gebouwd.
Het windpark heeft gezorgd voor extra werkgelegenheid in de regio en biedt participatiemogelijkheden voor de agrariërs en overige inwoners van de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland. Zo kunnen veel mensen mede de vruchten plukken van het windpark. De gemeente Urk wilde bij de voorbereidingen niet participeren en mist nu veel inkomsten.
Voor een periode van 20 jaar keert Windpark Noordoostpolder jaarlijks € 10.000,- uit aan vijf omliggende dorpen voor de maatschappelijke ontwikkeling van het dorp. Voor naaste omwonenden is er een regeling waarbij een gemiddelde jaarlijkse energierekening wordt vergoed.

Bijzonderheden:

  • De windturbines behoren tot de grootste van ons land
  • Het windpark is grotendeels gerealiseerd door agrariërs uit de omgeving
  • De ontwikkeling van het windpark heeft 15 jaar geduurd; de bouw ruim 4 jaar.
  • De bouwtijd van een windturbine op land duurt ca 2 maanden, die van een windturbine in het water slechts een dag.
  • Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de energie die nodig is om een windturbine te produceren, te bouwen, te transporteren, te onderhouden en af te breken na drie tot zes maanden is terugverdiend. Daarna levert de turbine 15 a 20 jaar schone, CO2-vrije energie.
  • De windcondities langs de dijken van de Noordoostpolder zijn vergelijkbaar met die van de Noordzeekust.
  • Onderdeel van Windpark ‘Noordoostpolder’ is de aanleg van een stenen strekdam. Deze dient als veiligheidsvoorziening voor de scheepvaart. Tevens geeft de dam een positieve impuls aan de natuur. Tussen het windpark en de Ijsselmerkust is een ondiep en luw gebied van 22 ha ontstaan. Dit is een aantrekkelijk fourageergebied voor vogelsoorten als de fuut.

Na Rob’s presentatie konden de LTO’ers de kracht van de windturbines zelf beleven. Aan de voet van een van de turbines konden ze zelf het geluid van een moderne windturbine ervaren en dat viel mee. Rob Renne vertelde allerlei leuke anekdotes over het windpark.
De bus bracht het gezelschap terug naar Windmoleninformatiecentrum ’11 Beaufort’ voor een lunch, een bezoek aan het windbelevingscentrum en de boerderijwinkel.

Vervolgens kreeg het vissersdorpje Urk bezoek van de LTO’ers uit Kaag en Braassem. Ze maakten een zogenoemde ‘Ginkiestocht’. ‘Ginkies’ is het Urker woord voor ‘smalle steegjes’ Het werd een verrassende wandeltocht dwars door een wirwar van straatjes en steegjes met kleine visershuisjes. De bezoekers ervoeren het eilandgevoel en namen kennis van verrassende verhalen en anekdotes over de bijzondere geschiedenis van het vissersdorp. Urk bleek schilderachtige doorkijkjes, knusse pleintjes, karakteristieke gevels en prachtige gevelversieringen te hebben. Ze hebben het imposante vissersmonument in de haven van het Ijsselmeer , het gemeentehuis, een prachtige afbeelding van de Wonderbare Visvangst en tal van kerkjes bewonderd.

Klokslag zes uur arriveerde het gezelschap voldaan in Roelofarendsveen om uit te waaieren naar Hoogmade, Woubrugge, Leimuiden en Rijpwetering.

Excursie 3 september 2019

Excursie 3 september 2019

Excursie 3 september 2019

Excursie 3 september 2019