Excursie van warmtenet naar drinkwater

Van Huisvuilcentrale (HVC) Alkmaar naar het Noordhollands Duinreservaat en van warmtenet naar drinkwater. Ondanks de diversiteit in locaties tijdens de excursie voor het Provinciaal Overleg Noord-Holland waren actuele thema’s die de land- en tuinbouw raken, nooit ver weg.

Het bezoek aan HVC was tweeledig, legt voorzitter Mart Brouwer de Koning van LTO Noord-afdeling Kennemerland-Zaanstreek uit. ‘Ik ben lid van de biomonitoringsgroep bij HVC’, vertelt hij. ‘Er liggen in de omgeving vijf proefvelden waar wordt gecontroleerd of HVC geen verkeerde stoffen uitstoot. Op die proefvelden staan spinazie en boerenkool, want dat zijn bladgroenten die makkelijk stoffen uit de lucht opnemen en vastleggen in de plant. Iedere maand wordt op de proefvelden groente geoogst en onderzocht op diverse stoffen zoals kwik en fluoride. Eén proefveld ligt zo ver weg van de HVC, die dient als nulmeting. Tot nu toe zijn er geen afwijkingen gevonden.’

Warmtenet
Tegelijkertijd werkt HVC aan een warmtenet. Naast woonwijken heeft HVC onlangs een kassengebied aangesloten op deze energiebron. ‘We hebben uitleg over de mogelijkheden en de toekomstplannen gehad. Ook hebben we op een paar plaatsen de installatie bekeken, waar de warmte met enorme pompen wordt gecomprimeerd wordt’, zegt Brouwer de Koning.

Naar het Provinciaal Overleg komen normaal gesproken de afdelingsvoorzitters, maar dit keer waren ook afdelingsbestuurders uitgenodigd. In klein comité werd de excursie, na het bezoek aan HVC, vervolgd naar het Noordhollands Duinreservaat. Daar leidde boswachter Dave Nanne van drinkwaterbedrijf PWN de groep rond.

‘De boswachter vertelde over wat voor wild er leeft in de duinen en zijn verwachtingen over schade voor de landbouw’, vertelt de voorzitter. Zowel de populatie reeën als vossen is bescheiden en daar wordt weinig overlast van verwacht. ‘We hebben het ook gehad over de vergrassing van de duinen. Volgens de boswachter zou dat door de stikstof komen. Daar heb ik hem wel op tegengesproken. Want met voornamelijk westenwind kan er weinig van de veehouderij komen.’

Bron: Nieuwe Oogst