Landschap

Kandidaten voor Provinciale Staten en Waterschappen

Op woensdag 20 maart gaan we weer naar de stembus. Die dag zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten alsook voor het waterschap (HDSR).

LTO Noord provincie Utrecht heeft alle partijen die meedoen aan de provinciale – en waterschapsverkiezingen in Utrecht gevraagd zich voor te stellen en hun belangrijkste standpunten uit te dragen. Het resultaat vindt u in bijgevoegde nieuwsbrief.

Helaas heeft maar één deelnemende partij aan de verkiezingen voor HDSR aan het verzoek mee gewerkt.

nieuwsbrief_provinciale__en_waterschapsverkiezingen_2019_utrecht