Zonnepanelen op het dak - aanleg - zonneenergie

gespreksavonden zonnevelden Wijk bij Duurstede

Door de gemeente Wijk bij Duurstede worden twee gespreksavonden georganiseerd over duurzame energie. En dan specifiek zonnevelden.

Onder het motto 'Denk mee over de opwek van duurzame energie in het landschap van Wijk bij Duurstede!'. Nodigt de gemeente u uit voor twee gesprekavonden. De eerste gaat over hoe Wijk bij Duurstede kan overstappen naar duurzame energie. Hoeveel duurzame energie hebben we nodig, wat betekent dit voor ons landschap en welke keuzes hebben we hierin? De tweede avond gaat verder over één van de mogelijkheden, namelijk zonnepanelen in veldopstellling, zogenaamde zonnevelden. De gemeente gaat een Beleidskader Zonnevelden maken en vraagt u om uw mening en inbreng.

Waarom een avond over Duurzame Energie in het landschap?
In 2030 wil de gemeente energieneutraal zijn. Dit houdt in dat er evenveel duurzame energie wordt opgewekt als er binnen de gemeente wordt verbruikt. Er zijn verschillende manieren om energie duurzaam op te wekken. Deze zijn niet alleen zichtbaar op daken maar ook vaak zichtbaar in het landschap.

Waarom een gespreksavond over zonnevelden?
Er zijn al Initiatiefnemers voor zonnevelden (bijvoorbeeld zonnepark Cothen). Op dit moment is er nog geen kader met voorwaarden waaraan zonnevelden moeten voldoen. Samen met inwoners van gemeente willen de gemeente op de tweede gespreksavond onderzoeken in welke gebieden ruimte is voor zonnevelden en waar niet, en onder welke voorwaarden een zonneveld aangelegd mag worden in de gemeente.

Waarom een beleidskader speciaal voor zonnevelden?
Een initiatiefnemer kan een aanvraag indienen voor een zonneveld. Om te kunnen bepalen waar wel of geen zonnevelden kunnen komen, zijn richtlijnen nodig. Het liefste richt iedere initiatiefnemer zich op een gebied waar zonnevelden het beste passen. Ook wil de gemeente vastleggen dat mensen die er omheen wonen inspraak hebben in de manier waarop zonnevelden in het landschap worden aangelegd. En dat inwoners dus ook voordeel kunnen hebben van een zonneveld.

Namens de gemeente bent u van harte welkom op beide avonden:

  • 9 mei 2019: Wijk Energieneutraal 2030, duurzame energie en het landschap
    inloop 19.30 uur, einde programma 22.00 uur
  • 28 mei 2019 van : zonnevelden in onze gemeente, waar passen ze wel en waar liever niet, onder welke voorwaarden?
    inloop 19.30 uur, einde programma 22.00 uur

Locatie gespreksavonden:
Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede

Aanmelden
Gelet op de beschikbare ruimte is aanmelden noodzakelijk. Wilt u meedoen aan één of beide gespreksavonden dan kunt u zich vóór 7 mei per mail aanmelden bij Mieke Berrens: m.berrens@wijkbijduurstede.nl.